このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

Thủ tục hỗ trợ pháp lý dân sự và những điểm cần lưu ý

Bước 1: Đăng ký

  • Khả năng tài chính không vượt quá ngưỡng nhất định (Điều kiện 1)

Thu nhập và các thành viên gia đình (Tiêu chí A), tiền mặt và tiền gửi ngân hàng (Tiêu chí B) sẽ được xem xét.

  • Vụ việc được đề cập phải phù hợp với mục đích hỗ trợ pháp lý dân sự (Điều kiện 3)

Người đăng ký đáp ứng tất cả các yêu cầu có thể đặt lịch hẹn để được tư vấn luật pháp chuyên nghiệp.
・Tư vấn luật pháp được cung cấp bằng tiếng Nhật.
・Nếu bạn không hiểu tiếng Nhật, bạn cần chuẩn bị một phiên dịch viên (một người bạn có thể làm phiên dịch) để đi cùng khi bạn nhận tư vấn luật pháp.
・Nếu bạn không tìm được phiên dịch viên, JLSC có thể cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên biệt cho người nước ngoài tại văn phòng của mình và dịch vụ chuẩn bị phiên dịch viên, tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình trạng sẵn có của từng văn phòng.
・Bạn cần đặt lịch hẹn trước khi đến địa điểm tư vấn. Vui lòng đến địa điểm tư vấn đúng giờ.
・Nếu đến muộn, bạn có thể không được tư vấn.
・Vui lòng thông báo trước cho chúng tôi về việc hủy cuộc hẹn.

Bước 2: Tư vấn luật pháp chuyên nghiệp

Theo kết quả tư vấn, người đăng ký muốn sử dụng chương trình cho vay của JLSC cho các khoản phí và chi phí để thuê luật sư theo pháp luật và chuyên viên soạn thảo văn bản pháp luật (hỗ trợ làm đại diện / hỗ trợ làm giấy tờ) cần được kiểm tra.

Bước 3: Kiểm tra

Người đăng ký cần đáp ứng tất cả các Điều kiện 1 (bao gồm bất động sản và chứng khoán), 2 và 3.

Các giấy tờ cần thiết để kiểm tra bao gồm như sau:

・Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính
・Hồ sơ lưu trú và thẻ lưu trú
・Các giấy tờ liên quan đến vụ việc
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Các giấy tờ cần thiết để kiểm tra(PDF:105KB)

Bước 4: Quyết định bắt đầu hỗ trợ

Khi đưa ra quyết định bắt đầu hỗ trợ, JLSC xác định các khoản phí cho luật sư theo pháp luật và chuyên viên soạn thảo văn bản pháp luật (phí trả trước cho luật sư, chi phí, v.v.) theo tiêu chuẩn.

Các khoản phí sẽ được JLSC thanh toán cho luật sư theo pháp luật, v.v. thay cho bạn và bạn thường được yêu cầu hoàn trả cho JLSC theo từng tháng là 5.000 yên đến 10.000 yên.
・Khoản hỗ trợ này được cung cấp theo hình thức cho vay không tính lãi cần được hoàn trả cho JLSC hàng tháng.
・Vui lòng thông báo cho JLSC trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như địa chỉ và số điện thoại di động.
・Bạn được yêu cầu hoàn trả ngay cả khi bạn về nước. JLSC có thể quyết định không cung cấp thêm bất kỳ trợ giúp nào nếu bạn trở về nhà trước khi kết thúc vụ kiện.
Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết. (Phí và chi phí)

Bước 5: Kết luận về vụ việc

Ngoài các khoản phí trả trước cho luật sư và chi phí được xác định khi quyết định bắt đầu hỗ trợ, tùy thuộc vào kết quả của vụ kiện, JLSC sẽ xem xét và quyết định mức thù lao của luật sư theo pháp luật và chuyên viên soạn thảo văn bản pháp luật, phí phiên dịch, v.v. do bạn chịu và phương thức thanh toán, theo tiêu chuẩn của JLSC.

・Nếu bạn nhận được khoản thanh toán từ bên phản đối vụ kiện, bạn có thể được yêu cầu trả phí trực tiếp thay vì JLSC thanh toán cho bạn.
・Nếu bất kỳ phiên dịch hoặc dịch thuật nào trở nên cần thiết liên quan đến việc xử lý vụ việc, JLSC sẽ trả phí thay cho bạn và bạn có trách nhiệm hoàn trả cho JLSC. (Bạn có thể được yêu cầu thanh toán trực tiếp bất kỳ chi phí nào vượt quá giới hạn tối đa của khoản vay.)
・Không có khoản vay thêm nào hỗ trợ cho phí dịch vụ phiên dịch và dịch thuật phát sinh trước khi quyết định cấp hỗ trợ, vì vậy bạn được yêu cầu thanh toán các khoản phí này trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.
・Trong trường hợp hoàn trả bằng cách trả góp, theo nguyên tắc chung, bạn phải hoàn thành việc hoàn trả đầy đủ trong vòng ba năm kể từ ngày kết thúc hỗ trợ.

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top