このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

Hỗ trợ Pháp lý Dân sự

Civil legal aid in Vietnamese


 

Hỗ trợ Pháp lý Dân sự cung cấp hỗ trợ cho những người gặp khó khăn về tài chính khi họ gặp rắc rối pháp lý. Những người như vậy bao gồm công dân Nhật Bản và công dân nước ngoài lưu trú hợp pháp tại Nhật Bản [i]. Hỗ trợ Pháp lý Dân sự hỗ trợ bất kỳ và tất cả các vụ việc dân sự, các vụ việc quan hệ gia đình và các vụ việc hành chính được xử lý trong các thủ tục dân sự. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này không bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến các vụ án hình sự.

[i] Khi ban hành Đạo luật Thực thi Công ước về các Khía cạnh Dân sự của hành vi Bắt cóc Trẻ em Quốc tế, trong một số trường hợp nhất định, một người là công dân của các quốc gia ký kết công ước hoặc thường trú tại một trong các quốc gia đó sẽ được coi là công dân theo Đạo luật Hỗ trợ Pháp lý Toàn diện.
Công ước Hague

※Người nước ngoài không nói tiếng Nhật nên liên hệ với Dịch vụ Cung cấp Thông tin Đa ngôn ngữ (0570-078377) cung cấp dịch vụ đàm thoại ba bên qua điện thoại với nhân viên JLSC và phiên dịch viên. (Từ 9:00 am đến 5:00 pm từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuộc gọi tính phí)

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ JLSC, bạn cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây.

Điều kiện Sử dụng Dịch vụ (Tóm tắt)

1 Khả năng tài chính (thu nhập và tài sản) không vượt quá ngưỡng nhất định

Theo nguyên tắc chung, khả năng tài chính được xác định dựa trên tổng số tiền thu nhập và tài sản của người đăng ký và vợ/chồng của họ, trừ trường hợp có tranh chấp giữa họ.
* Số tiền chi tiêu, chẳng hạn như chi phí y tế và giáo dục, có thể được khấu trừ vào thu nhập.

  • Tiêu chí A : Thu nhập không vượt quá một ngưỡng nhất định

・Sau đây là ngưỡng gần đúng của thu nhập hàng tháng (thu nhập ròng hàng năm bao gồm tiền thưởng, chia cho 12).
・Số lượng thành viên gia đình = Người đăng ký + Vợ/chồng + người phụ thuộc của người đăng ký hoặc của vợ/chồng

Sống một mìnhHộ gia đình 2 thành viênHộ gia đình 3 thành viênHộ gia đình 4 thành viên

182,000 yên

(200,200 yên)

251,000 yên

(276,100 yên)

272,000 yên

(299,200 yên)

299,000 yên

(328,900 yên)

*Các số trong ngoặc đơn đại diện cho số tiền cơ bản gần đúng cho các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.
* Đối với một hộ gia đình có năm thành viên gia đình trở lên, ngưỡng tăng thêm 30.000 yên (33.000 yên) cho mỗi thành viên gia đình bổ sung sống cùng người đăng ký, v.v.
* Nếu người đăng ký, v.v. đang có bất kỳ khoản thanh toán tiền thuê nhà hoặc khoản vay nào, thì ngưỡng có thể được tăng lên theo số tiền thanh toán đó, lên đến số tiền sau.

Sống một mìnhHộ gia đình 2 thành viênHộ gia đình 3 thành viênHộ gia đình 4 thành viên
41,000 yên53,000 yên66,000 yên71,000 yên
  • Tiêu chí B: Giá trị tài sản không vượt quá một ngưỡng nhất định
Sống một mìnhHộ gia đình 2 thành viênHộ gia đình 3 thành viênHộ gia đình 4 thành viên
1,800,000 yên2,500,000 yên2,700,000 yên3,000,000 yên

* Giá trị tài sản đại diện tổng số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhằm mục đích tính ngưỡng cho dịch vụ tư vấn luật pháp. Giá trị tài sản cũng bao gồm tài sản bất động sản (không bao gồm nhà riêng của người đăng ký và tài sản bất động sản đang tranh chấp) và chứng khoán nhằm mục đích tính ngưỡng cho dịch vụ hỗ trợ làm đại diện / hỗ trợ làm giấy tờ.

2 Có khả năng thắng kiện: dù chỉ một chút

Điều này cũng bao gồm khả năng giải quyết tranh chấp bằng cách giải quyết, hòa giải hoặc dàn xếp ngoài tòa án cũng như khả năng một con nợ trong thủ tục phá sản tự nguyện nhận được lệnh của tòa án buộc anh ta / cô ta phải thực hiện nghĩa vụ.

3 Vụ việc được đề cập phù hợp với mục đích hỗ trợ pháp lý dân sự

Không hỗ trợ nào có thể được cung cấp cho các thủ tục tố tụng chỉ nhằm mục đích trả thù hoặc quảng cáo hoặc có thể cấu thành hành vi lạm dụng quyền.

Thủ tục hỗ trợ pháp lý dân sự và những điểm cần lưu ý

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top