このページの先頭ですサイトメニューここから
To main body

JLSC(Houterasu) is a public agency that assures the access to justice throughout the country.

本文ここから

Hỗ trợ những Nạn nhân bị Tổn hại do Tội phạm

Trong dịch vụ này, chúng tôi thu thập thông tin liên hệ để tư vấn địa phương với sự hợp tác của các tổ chức và nhóm cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân bị tổn hại do tội phạm và giới thiệu nạn nhân bị tổn hại do tội phạm đến các tổ chức hoặc nhóm cung cấp hỗ trợ mà họ cần.
Chúng tôi cũng cung cấp cho các nạn nhân và các thành viên gia đình của họ thông tin giúp họ sử dụng các hệ thống để tham gia đúng vào quá trình tố tụng hình sự và khắc phục thiệt hại và giảm nhẹ đau khổ cho các nạn nhân, cũng như các hệ thống trợ giúp khác.
Ngoài ra, khi nạn nhân muốn có sự hỗ trợ của luật sư, chẳng hạn như tư vấn luật pháp, chúng tôi sẽ giới thiệu luật sư. Về phí pháp lý, tùy thuộc vào tình trạng tài chính của họ, họ có thể tận dụng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dân sự do JLSC cung cấp hoặc Dịch vụ hỗ trợ do Liên đoàn Luật sư Nhật Bản ủy thác.
(Điều 30, Đoạn 1, Khoản 5 và những điều khác của Đạo luật Hỗ trợ Pháp lý Toàn diện)

howtousevietnamese


Sơ lược về Dịch vụ và Cách Liên hệ với Chúng tôi

<Sơ lược về Dịch vụ >

1. Cung cấp Thông tin về Hỗ trợ Nạn nhân
Chúng tôi cung cấp cho các nạn nhân bị tổn hại do tội phạm và các thành viên gia đình của họ thông tin về việc hỗ trợ các nạn nhân bị tổn hại do tội phạm,
bao gồm cả việc giới thiệu họ đến các dịch vụ tư vấn hỗ trợ các nạn nhân bị tổn hại do tội phạm và cung cấp miễn phí thông tin về hệ thống pháp luật có thể sử dụng cho họ, theo tình hình và nhu cầu của họ sau khi họ bị làm hại.
2. Giới thiệu đến Luật sư
Nếu bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ từ một chuyên gia pháp lý, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến một luật sư có kinh nghiệm và hiểu biết trong việc hỗ trợ các nạn nhân bị tổn hại do tội phạm theo hoàn cảnh của bạn.
[Ví dụ Cụ thể về Tổn hại]
Giết người, có tính chất phạm tội, gây thương tích, cưỡng bức quan hệ tình dục và các tội tương tự khác, cưỡng bức khiếm nhã, bạo lực gia đình, lạm dụng, rình rập, tai nạn giao thông chết người, tông và bỏ chạy và các vụ kiện tương tự khác.
3. Hệ thống Trợ giúp Phí Luật sư và các Chi phí Khác
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định, bao gồm cả về số lượng tài sản của bạn (xin lưu ý rằng mỗi hệ thống trợ giúp có các yêu cầu khác nhau), bạn có quyền sử dụng các hệ thống trợ giúp khác nhau về phí luật sư và các chi phí khác thông qua JLSC.
Để biết sơ lược về các hệ thống, vui lòng tham khảo trang web về Hệ thống Trợ giúp Phí Luật sư và các Chi phí Khác.

<Cách Liên hệ với Chúng tôi>

Nếu bạn không nói được tiếng Nhật, vui lòng liên hệ với dịch vụ cung cấp thông tin đa ngôn ngữ (0570-078377), nơi cung cấp dịch vụ đàm thoại ba bên qua điện thoại với nhân viên JLSC và phiên dịch viên.
Dịch vụ đáp ứng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Nepal ,tiếng Thái và tiếng Indonesia .
Nếu bạn nói tiếng Nhật, vui lòng gọi Đường dây Hỗ trợ Nạn nhân bị Tổn hại do Tội phạm (0120-079714) hoặc liên hệ với một trong các văn phòng của chúng tôi gần bạn nhất (Chúng tôi tiếp nhận các câu hỏi qua điện thoại hoặc phỏng vấn.).
Danh sách các Văn phòng Địa phương của Chúng tôi

Hệ thống Trợ giúp Phí Luật sư và các Chi phí Khác

* Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định, bạn có quyền sử dụng các hệ thống trợ giúp.

Hỗ trợ Tư vấn Luật pháp cho các Nạn nhân của Bạo lực Gia đình và các Hành vi Vi phạm Pháp luật khác

Các luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn luật pháp cho những người đang bị bạo lực gia đình, rình rập hoặc lạm dụng trẻ em, bất kể nguồn tài chính của họ.

● Bản thân nạn nhân có thể gặp và nói chuyện với luật sư để tìm tư vấn luật pháp (Dịch vụ tư vấn luật pháp không được cung cấp cho đại diện của nạn nhân).
● Họ có thể xin ý kiến tư vấn về cả vấn đề hình sự và dân sự nếu họ cần làm như vậy để ngăn chặn đau khổ của họ.
* Nếu bạn không thể chuẩn bị phiên dịch viên tiếng bản ngữ của mình trong khi cần một phiên dịch viên tại thời điểm tư vấn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ phiên dịch viên. Vui lòng liên hệ với một trong các Văn phòng Địa phương của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Xin lưu ý rằng nếu bạn có tài sản vượt quá tiêu chuẩn sau, bạn sẽ được yêu cầu trả phí tư vấn (5.500 yên) sau đó.

<Tiêu chuẩn Tài sản>
Tổng số tiền mặt và tiền tiết kiệm mà người muốn sử dụng dịch vụ tư vấn luật pháp có thể được tự do sử dụng không được vượt quá ba triệu yên tại thời điểm tư vấn.
* Các chi phí dự kiến phát sinh trong vòng một năm kể từ ngày tư vấn luật pháp do bạo lực gia đình, rình rập, lạm dụng trẻ em hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác (ví dụ: chi phí điều trị) sẽ được khấu trừ vào tổng tiền mặt và tiền tiết kiệm.

● Hỗ trợ Tư vấn Luật pháp
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định, bạn có quyền nhận được các dịch vụ tư vấn luật pháp miễn phí từ luật sư hoặc chuyên viên soạn thảo văn bản pháp luật cho một vụ kiện dân sự, gia đình hoặc hành chính.
● Hỗ trợ làm Đại diện và làm Giấy tờ
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định, thay mặt bạn, chúng tôi sẽ trả phí luật sư và các chi phí khác cần thiết cho các thủ tục tại tòa của một vụ án dân sự, gia đình hoặc hành chính.

Dịch vụ được ủy thác bởi Liên đoàn Luật sư Nhật Bản

● Hỗ trợ Pháp lý cho Nạn nhân bị Tổn hại do Tội phạm
Các nạn nhân của các vụ giết người, gây thương tích, tội phạm tình dục, rình rập hoặc các tội ác tương tự khác và các thành viên trong gia đình của họ có quyền được hỗ trợ phí luật sư và các chi phí khác phát sinh trong quá trình tố tụng hình sự, thủ tục ra quyết định vị thành niên và các thủ tục hành chính.*
● Hỗ trợ Pháp lý cho Trẻ em
Trẻ em (dưới 20 tuổi) cần được bảo vệ quyền con người do lạm dụng trẻ em, v.v. có quyền được hỗ trợ phí luật sư và các chi phí khác phát sinh trong quá trình thay mặt trẻ em thương lượng với cơ quan hành chính, thay mặt thực hiện các thủ tục pháp lý, hoặc các vấn đề tương tự khác.*
* Vui lòng đăng ký hỗ trợ thông qua luật sư mà bạn định tham gia.

Hệ thốn Toàn án do Nhà nước Chỉ định cho các Nạn nhân Tham gia

● Hệ thống cho các Nạn nhân Tham gia Xét xử
Đây là một hệ thống cho phép nạn nhân của một tội phạm nhất định, v.v. tham gia vào phiên tòa hình sự dựa trên quyết định của tòa án để nạn nhân có thể có mặt tại tòa vào ngày xét xử và hỏi bị cáo các câu hỏi.

<Những người Đủ điều kiện Tham gia Tố tụng với tư cách là Nạn nhân>
(ⅰ) Tội phạm đã gây ra chết người hoặc gây thương tích do hành vi phạm tội cố ý (ví dụ: giết người và gây thương tích);
(ⅱ) Tội cưỡng bức, cưỡng bức quan hệ tình dục, v.v., hành vi khiếm nhã được thực hiện bởi người đang chăm sóc người dưới 18 tuổi và các tội tương tự khác;
(ⅲ) Các tội bắt và giam người trái pháp luật;
(ⅳ) Các tội bắt cóc bằng vũ lực hoặc dụ dỗ, buôn người;
(ⅴ) Các tội phạm khác bao gồm các hành vi phạm tội được liệt kê từ các mục (ii) đến (iv);
(ⅵ) Các tội lái xe cẩu thả gây chết người hoặc gây thương tích và các tội tương tự khác; và
(ⅶ) Cố gắng thực hiện bất kỳ tội ác nào được liệt kê trong các mục (i) đến (v)

Những người sau đây đủ điều kiện tham gia xét xử với tư cách là nạn nhân: bản thân là nạn nhân của bất kỳ tội phạm nào được liệt kê từ mục (i) đến (vii) ở trên và người đại diện theo luật định của họ cũng như vợ/chồng, họ hàng dòng họ và anh chị em của nạn nhân bị tổn hại do tội phạm nếu chính nạn nhân đã chết hoặc bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần.

● Hệ thốn Toàn án do Nhà nước Chỉ định cho các Nạn nhân Tham gia
Đây là một hệ thống theo đó tòa án chỉ định một luật sư do nhà nước chỉ định cho các nạn nhân tham gia và chính phủ quốc gia chịu chi phí cho việc đó để cho phép một nạn nhân tham gia không có khả năng chịu chi phí nhận được sự hỗ trợ của một luật sư (luật sư cho một nạn nhân tham gia).

<Điều kiện Sử dụng>
Nếu bạn muốn sử dụng hệ thống với tư cách là nạn nhân tham gia, thì số lượng nguồn tài chính của bạn (tổng số tiền mặt, tiền gửi và các tài sản khác) trừ đi chi phí dự kiến sẽ phát sinh trong vòng sáu tháng do hành vi phạm tội (ví dụ: chi phí điều trị) phải dưới hai triệu yên.

Hoàn trả Chi phí Đi lại cho các Nạn nhân Tham gia

Đây là một hệ thống mà theo đó chính phủ quốc gia thanh toán chi phí đi lại và các chi phí khác cho những người tham gia vào phiên tòa hình sự bằng cách sử dụng hệ thống để nạn nhân tham gia xét xử. Bất kỳ nạn nhân nào tham gia đều có thể xin hoàn trả chi phí, bất kể nguồn tài chính của họ hay các yếu tố khác.

Chính phủ quốc gia chi trả chi phí đi lại (chi phí di chuyển) và trợ cấp hàng ngày cũng như chi phí chỗ ở trong trường hợp họ cần chỗ ở vì họ tham gia một phiên tòa xét xử ở một tòa án cách xa nơi lưu trú của họ hoặc vì bất kỳ lý do tương tự khác.

サブナビゲーションここから

Goals and Operations


以下フッタです
Copyright © Houterasu All rights reserved.
フッターここまで
Page Top