このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

คดีความทางอาญา

更新日:2023年8月3日

โปรดอ่านก่อนใช้บริการ

  • คำถามที่พบบ่อยเป็นการแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับระบบกฎหมายในญี่ปุ่นและไม่ได้ให้คำตอบกับคำถามที่เฉพาะเจาะจง
    นอกจากนี้ในกรณีของบางคนแล้ว ระบบกฎหมายของญี่ปุ่นอาจนำมาใช้ไม่ได้
  • หากคุณต้องการทราบว่ามีคำถามที่พบบ่อยใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่หรือไม่ หรือหากคุณต้องการปรึกษาปัญหาเฉพาะของคุณ โปรดติดต่อบริการข้อมูลหลายภาษา (0570-078377)
    ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยและบริการให้คำปรึกษาตามรายละเอียดคำถามของคุณ
  • โปรดทราบว่า Houterasu ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลตามคำถามที่พบบ่อย

เนื้อหา

ถาม01: หลังถูกตำรวจจับ ขั้นตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เมื่อผู้ต้องสงสัยถูกตำรวจจับ ต่อไปจะถูกสอบสวน และหากตำรวจเห็นว่าจำเป็นต้องมีการ
ควบคุมตัวไว้ก่อน ผู้ต้องสงสัยจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานอัยการภายใน 48 ชั่วโมงนับจากที่
เริ่มถูกควบคุมตัวในขั้นต้น

หากอัยการเห็นว่าจำเป็นต้องควบคุมตัวต่อไปอีก อัยการอาจขอให้ผู้พิพากษากักขังตัวผู้
ต้องสงสัยภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการส่งตัว หากผู้พิพากษาเห็นว่ามีความจำเป็นต้อง
กักขัง ผู้ต้องสงสัยจะถูกกักขังตามคำสั่งของผู้พิพากษา

โดยหลักการแล้วระยะเวลากักขังคือ 10 วัน แต่อาจขยายต่อได้อีก 10 วัน หากมีเหตุผล
จำเป็นเกิดขึ้น

ขณะกักขัง พนักงานอัยการจะตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ (ขอให้มีการพิจารณาคดีหรือ
การพิจารณาคดีโดยเร่งรัด)

หากถูกจับกุม คุณสามารถติดต่อขอให้ทนายเข้าเยี่ยมได้

 

(คำอธิบาย)

・ บุคคลที่ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมและอยู่ภายใต้การสอบสวนแต่ยังไม่ถูกตั้งข้อหา จะเรียกว่าผู้
ต้องสงสัย

・ เว้นแต่จะมีการจับกุมผู้ใดขณะกระทำความผิด การจับกุมจะดำเนินการตามหมายที่ออกโดยผู้
พิพากษา

・ ผู้ต้องสงสัยได้รับการประกันสิทธิที่จะขอคุยกับทนายในระหว่างการถูกควบคุมตัว

・ สมาคมเนติบัณฑิตยสภาในแต่ละพื้นที่มีระบบทนายประจำการ โดยทนายที่มีหน้าที่ประจำการจะมา
พบผู้ต้องสงสัย (การพบครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ผู้ต้องสงสัยอาจปรึกษา
กับทนายได้เช่นกัน เพื่อขอรับคำแนะนำทางกฎหมายต่อไป

・ หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยถูกกักขังแล้วและไม่สามารถแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยได้ด้วยเหตุผลทาง
การเงินหรือเหตุผลอื่น ๆ ก็สามารถใช้ระบบทนายที่ศาลแต่งตั้งให้กับผู้ต้องสงสัยได้

・ หากไม่ถูกดำเนินคดี บุคคลนั้นมักจะได้รับการปล่อยตัว

・ หากมีผู้ถูกควบคุมตัวหลังจากถูกตั้งข้อหา ก็อาจขอให้ปล่อยตัวโดยอยู่ภายใต้การประกันตัวได้

01515
 

ถาม02: การกักขังหมายความว่าอย่างไร

เมื่อผู้พิพากษาหรือศาลตัดสินให้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหรือจำเลย การควบคุมตัวให้เรียกว่า
การกักขัง

ซึ่งอาจหมายถึงการกักขังผู้ต้องสงสัย (กักขังก่อนถูกตั้งข้อหา) หรือการกักขังผู้ต้องหา
(กักขังหลังจากถูกตั้งข้อหา)

ในบางกรณีการจับกุมจะดำเนินการก่อนการกักขัง แต่ระยะเวลาสูงสุดที่บุคคลหนึ่งสามารถ
ถูกกักขังหลังการจับกุมได้จะเป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้น คือสามวัน อย่างไรก็ตามการกักขัง
อาจทำให้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวไว้ต่อได้อีก ดังนี้

ระยะเวลากักขังผู้ต้องสงสัยคือ 10 วันตั้งแต่วันที่ขอยื่นกักขัง และอาจต่อเวลาได้สูงสุดถึง
10 วัน (หรือ 15 วันสำหรับคดีทางอาญา ฯลฯ) หากเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นจริง ๆ

ระยะเวลากักขังผู้ต้องหาคือสองเดือนนับจากวันที่ถูกตั้งข้อหา และอาจขยายเวลาได้ทุก
เดือนหากจำเป็น อย่างไรก็ตามหากมีเหตุผลพิเศษ เช่น หลักฐานถูกทำลาย ก็สามารถต่อเวลา
แต่อาจต่อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การกักขังผู้ต้องสงสัยสามารถอุทธรณ์ได้โดยการยื่นคำร้องกึ่งอุทธรณ์ กรณีเป็นการกักขัง
ผู้ต้องหา สามารถยื่นขอประกันตัวได้

ผู้ถูกกักขังสามารถให้ทนายมาเยี่ยมและให้คำแนะนำทางกฎหมายได้ ผู้ต้องสงสัยอาจ
ปรึกษากับทนายได้เช่นกัน เพื่อขอรับคำแนะนำทางกฎหมายต่อไป หากผู้ต้องหาไม่สามารถ
แต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยได้ด้วยเหตุผลทางการเงินหรือเหตุผลอื่น ๆ ก็สามารถใช้ทนายระบบ
ตามโครงการที่ศาลแต่งตั้งให้กับผู้ต้องสงสัยได้ (อยู่ในขั้นตอนการกักขังเบื้องต้น) หรือทนาย
ตามโครงการที่ศาลแต่งตั้งสำหรับผู้ต้องหา (หลังจากถูกตั้งข้อหา รวมถึงการกักขังภายหลัง
ตั้งข้อหาแล้ว)

คนในครอบครัว ฯลฯ อาจไปเยี่ยมผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่ถูกกักขังได้ แต่บางกรณีอาจมี
ข้อจำกัด (สอบถามล่วงหน้าที่สถานกักตัวหรือกองจัดการควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ)


(คำอธิบาย)

・ การที่ผู้พิพากษาหรือศาลจะตัดสินใจเกี่ยวกับการกักขังได้นั้น ต้องเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ ได้แก่ มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าบุคคลนั้นก่ออาชญากรรม มีเหตุผลในการกักขัง และมีความจำเป็นต้องกักขัง

・ ผู้พิพากษาหรือศาลต้องยกเลิกการกักขัง หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการกักขังอีกต่อไป

01522
 

ถาม03: การสอบสวนจะดำเนินการอย่างไร

การสอบสวนทางอาญามักจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายตุลาการ)
ตำรวจสัมภาษณ์เหยื่อ ระบุตัวผู้ต้องสงสัย สอบปากคำผู้ต้องสงสัย และรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ในกรณีจำเป็น ผู้ต้องสงสัยจะถูกจับกุมและกักขัง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ (เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายตุลาการ) จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพร้อมกับ
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีจำเป็น พนักงานอัยการอาจดำเนินการสอบสวนเอง

ผลการสอบสวนจะชี้ขาดว่าพนักงานอัยการจะตัดสินใจตั้งข้อหากับผู้ต้องสงสัยหรือไม่

มีการจำกัดกรอบเวลาควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย (สูงสุดได้ 23 วัน) ดังนั้นพนักงานอัยการต้อง
ตัดสินใจในช่วงนี้ว่าจะดำเนินคดีหรือไม่

หากผู้ต้องสงสัยไม่ได้ถูกควบคุมตัว การตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่จะไม่มีกรอบเวลา
ดังนั้นจึงไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและรวดเร็วว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการสอบสวนให้เสร็จ
สิ้น

 

(คำอธิบาย)

การสอบสวนทางอาญาดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ

01514
 

ถาม04: คนในครอบครัว ญาติ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนของฉันถูกจับกุม ฉันจะหาทนายไปเยี่ยมพวกเขาได้อย่างไร

หากยื่นคำร้องกับเนติบัณฑิตยสภาเพื่อขอให้ทนายประจำหน้าที่ไปเยี่ยม ก็สามารถให้ทนาย
ไปพบบุคคลนั้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทนายประจำหน้าที่คนดังกล่าวจะให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ถูกจับกุม ทนายประจำ
หน้าที่อาจให้คำปรึกษาด้านการขอรับคำแนะนำทางกฎหมายต่อไป


(คำอธิบาย)

・ ตามระบบทนายประจำหน้าที่ ทนายจะไปเยี่ยมผู้ถูกจับกุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในครั้งแรก ระบบนี้
จัดทำโดยสมาคมเนติบัณฑิตยสภาประจำจังหวัด

・ ผู้ถูกจับกุมสามารถร้องขอไปยังเนติบัณฑิตยสภาโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ หรือสมาชิกใน
ครอบครัว หรือเพื่อนของผู้ถูกจับสามารถโทรไปที่เนติบัณฑิตยสภาที่มีเขตอำนาจในพื้นที่สถานีตำรวจ
ดังกล่าว ฯลฯ และขอรับทนายประจำหน้าที่

・ ทนายประจำหน้าที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมายและอธิบายสิทธิ์ที่ผู้ถูกจับกุมพึงมี รวมทั้งกระบวนการ
หลังการจับกุม วิธีตอบคำถามการสอบสวน และวิธีระงับข้อพิพาทส่วนตัวกับเหยื่อ ทนายประจำหน้าที่
อาจให้คำปรึกษาด้านการขอรับคำแนะนำทางกฎหมายต่อไป

02026

ถาม05: ถ้าไม่มีเงินจ้างทนาย ฉันควรทำอย่างไร

สำหรับคดีแพ่ง มีระบบช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง

สำหรับผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในคดีอาญาที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว จะได้รับความช่วยเหลือ
จากสหพันธ์เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อคุ้มกันผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา สำหรับผู้
ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัว (รวมถึงผู้ต้องหาที่ไม่ได้ถูกควบคุมตัว) สามารถใช้เท
นายในระบบที่ศาลแต่งตั้งได้


(คำอธิบาย)

(1) คดีแพ่ง

・ ระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายทางแพ่งเป็นระบบของ Houterasu มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทาง
กฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายและอาลักษณ์ตุลาการ
รวมถึงค่าธรรมเนียมศาล สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งหรือคดีครอบครัวแต่ไม่อาจขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจากทนายหรือผู้พิจารณาคดีได้ เนื่องจากปัญหาด้านการเงิน

・ หากต้องการเข้าร่วมระบบช่วยเหลือทางกฎหมายทางแพ่ง รายได้และทรัพย์สินของผู้สมัครต้องต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมต้องมีโอกาสชนะคดีมากพอสมควร และพิจารณาแล้วจัดว่าเหมาะสม
สำหรับวัตถุประสงค์ของระบบนี้

・ โดยหลักการแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ Houterasu ชำระล่วงหน้าในนามของผู้ขอรับจะต้องชำระคืน
เป็นงวด

(2) คดีอาญา

・ ความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาเป็นระบบที่ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยที่
ถูกจับกุมแต่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัว เพื่อให้สามารถจ้างทนายได้แม้ว่าจะประสบปัญหาทางการเงินก็ตาม
โครงการนี้ไม่ครอบคลุมผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ถูกจับกุม นอกจากนี้ผู้ที่ถูกคุมตัวมีสิทธิ์ตามระบบทนายที่
ศาลแต่งตั้งอยู่แล้ว โครงการนี้จึงครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ยังไม่ถูกควบคุมตัวเท่านั้น

・ ระบบทนายที่ศาลแต่งตั้งหมายถึงโครงการแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยโดยศาลให้กับผู้ต้องสงสัยหรือ
ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขัง (รวมถึงผู้ต้องหาที่ไม่ได้ถูกคุมขัง) หากบุคคลนั้นไม่สามารถแต่งตั้งทนายฝ่าย
จำเลยได้เพราะเกิดปัญหาด้านการเงิน รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ ผู้ต้องหาที่ไม่ได้ถูกคุมขังมีสิทธิ์ขอความ
ช่วยเหลือภายใต้ระบบนี้ แต่ผู้ต้องสงสัยที่ไม่ได้ถูกคุมขังจะไม่ได้รับสิทธินี้

・ เมื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาร้องขอทนายฝ่ายจำเลยที่แต่งตั้งโดยศาลแล้ว ทางศาล (ผู้พิพากษา)
จะขอให้ Houterasu เสนอชื่อและแจ้งรายชื่อว่าที่ทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง Houterasu จะเสนอ
ชื่อและแจ้งรายชื่อว่าที่ทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง เมื่อได้รับแจ้ง ศาล (ผู้พิพากษา) จะแต่งตั้งทนาย
คนดังกล่าวให้เป็นทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง

01535

ถาม06: ทนายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งหมายถึงอะไร

เป็นระบบที่ศาลจะแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลย (ทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง) ให้กับผู้ต้อง
สงสัยและผู้ต้องหาที่ไม่สามารถแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยได้ด้วยเหตุผลด้านการเงินหรือเหตุผล
อื่น ๆ ทนายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งมีสองประเภท คือ (ก) ทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งสำหรับผู้
ต้องสงสัย และ (ข) ทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งสำหรับผู้ต้องหา

หากมีผู้มีสิทธิ์ขอแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยตามที่ศาลแต่งตั้ง ศาล (ผู้พิพากษา) จะสอบถาม
บุคคลดังกล่าวว่าต้องการให้มีการแต่งตั้งหรือไม่

ในทางกลับกัน หากผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา หรือญาติของพวกเขาทำสัญญาโดยตรงกับทนาย
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นทนายฝ่ายจำเลย ก็จะเรียกว่าทนายเช่นนี้ว่าทนายจำเลยแบบส่วนตัว

  

(คำอธิบาย)

(ก) ทนายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้ต้องสงสัย

・ ผู้ต้องสงสัยคือบุคคลที่ต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมโดยหน่วยงานสอบสวน แต่ยังไม่ถูกตั้งข้อหา

・ หากผู้ต้องสงสัยที่ถูกคุมขังไม่สามารถแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยด้วยตนเองได้เพราะปัญหาทางการเงิน
หรือเหตุผลอื่น ๆ ก็อาจขอให้ผู้พิพากษาแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งให้ได้

(ข) ทนายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งให้ผู้ต้องหา

・ ผู้ต้องหาคือบุคคลที่ต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมและถูกอัยการตั้งข้อหา

・ หากผู้ต้องหาไม่สามารถแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยส่วนตัวได้ด้วยเหตุผลทางการเงินหรือเหตุผลอื่น
พวกเขาอาจขอให้ศาลแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง

・ ภายใต้รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น ในการพิจารณาคดีอาญา ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลย
ได้เสมอ แต่หากไม่สามารถทำได้ ศาลก็จะแต่งตั้งให้

(คำอธิบายต่อไปนี้ใช้กับทั้ง (ก) และ (ข))

・ หากผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาร้องขอให้ศาล (ผู้พิพากษา) แต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง ก็
จะต้องเตรียมและส่งเอกสารชี้แจงสถานะการเงินของตน หากบุคคลดังกล่าวมีทรัพย์สินเกินกว่าที่
กำหนด (500,000 เยน) บุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้งทนายส่วนตัวฝ่ายจำเลย

・ หากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอการตั้งทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง ก็จะมีโอกาสยืนยันว่าต้องการ
ให้แต่งตั้งหรือไม่ และอาจขอได้ในเวลานั้นเลย

・ หากศาลตัดสินให้มีการแต่งตั้งทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้งหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาได้
ร้องขอแล้ว ทางศาล (ผู้พิพากษา) จะขอให้ Houterasu เสนอชื่อและแจ้งรายชื่อว่าที่ทนายฝ่ายจำเลย

ที่ศาลแต่งตั้ง Houterasu จะเสนอชื่อและแจ้งรายชื่อว่าที่ทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง และทนายราย
ดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้งเป็นทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง

・ การตัดสินที่มีขึ้นนั้น ทางศาล (ผู้พิพากษา) อาจสั่งให้บุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายของทนายฝ่ายจำเลยที่ศาลแต่งตั้ง (ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย)

01530

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)


以下フッタです
ページの先頭へ