このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索
本文ここから

Về Houterasu

更新日:2023年7月28日

Vui lòng đọc hết nội dung trước khi sử dụng dịch vụ.

  • Câu hỏi thường gặp là phần giới thiệu tổng quan về hệ thống luật pháp ở Nhật Bản và không cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi của từng cá nhân cụ thể. Ngoài ra, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân, hệ thống pháp luật của Nhật Bản có thể không được áp dụng.
  • Nếu bạn muốn biết bất kỳ Câu hỏi thường gặp nào không được liệt kê ở đây, hoặc nếu bạn muốn trao đổi về nhu cầu cá nhân, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thông tin Đa ngôn ngữ (0570-078377). Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin trong Câu hỏi thường gặp và các dịch vụ tư vấn dựa trên bản chất của yêu cầu.
  • Xin lưu ý rằng Houterasu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn cố gắng giải quyết các vấn đề cá nhân cụ thể dựa trên Câu hỏi thường gặp.

Nội dung

Dành cho những ai muốn tham gia phiên tòa hình sự tại Nhật Bản

Hỏi 01: Công dân nước ngoài có thể sử dụng Houterasu không?

・Công dân nước ngoài có thể sử dụng Houterasu giống như công dân Nhật Bản.
Tuy nhiên, trợ giúp pháp lý dân sự không áp dụng cho công dân nước ngoài không cư trú tại Nhật Bản hoặc không cư trú hợp pháp tại Nhật Bản.

(Giải thích)
・Houterasu đưa ra Dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ để cung cấp thông tin về hệ thống luật pháp Nhật Bản và dịch vụ tư vấn thông qua phiên dịch viên (các ngôn ngữ có sẵn: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Thái và tiếng Indonesia).
・Đạo luật Hỗ trợ Pháp lý Toàn diện quy định rằng trợ giúp pháp lý dân sự chỉ dành cho công dân nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản, vì vậy trợ giúp pháp lý không thể áp dụng cho những người không có địa chỉ tại Nhật Bản hoặc những người không cư trú hợp pháp tại Nhật Bản.


 01633

Hỏi 02: Dịch vụ thông tin cung cấp những gì?

Dịch vụ thông tin cung cấp thông tin về hệ thống pháp luật và thông tin về các cơ quan, tổ chức tư vấn để giải đáp thắc mắc của người dùng.

(Giải thích)
・Các cơ quan và tổ chức tham vấn mà chúng tôi sẽ giới thiệu ở đây bao gồm các hiệp hội luật sư, hiệp hội các nhà công chứng tư pháp và các dịch vụ tư vấn của chính quyền địa phương.
・Dịch vụ thông tin khác với tư vấn pháp lý, trong đó luật sư, người công chứng tư pháp, v.v... đưa ra phán quyết pháp lý dựa trên bản chất của tranh chấp và đưa ra lời khuyên về các biện pháp cần thực hiện.


 01632

Hỏi 03: Dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ Houterasu là gì?

・Đây là dịch vụ có thể được sử dụng khi người dùng là người nước ngoài sử dụng ngoại ngữ và muốn nhận thông tin về hệ thống pháp luật Nhật Bản và các dịch vụ tư vấn.
・Dịch vụ được thực hiện thông qua cuộc gọi ba chiều giữa người dùng, thông dịch viên và nhân viên Houterasu.
Trong cuộc gọi ba chiều, người dùng gọi thông dịch viên (0570-078377), thông dịch viên kết nối người dùng với Văn phòng Quận hoặc Chi nhánh của Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản mà người dùng lựa chọn (bằng cách chuyển cuộc gọi), người dùng và nhân viên Houterasu nói chuyện với nhau thông qua phiên dịch viên.

(Giải thích)
・Các ngôn ngữ hiện có là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Thái và tiếng Indonesia.
・Những người có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật sẽ không đủ điều kiện cho dịch vụ này.
・Người dùng thanh toán cước cho cuộc gọi ba chiều.
・Nhà cung cấp dịch vụ thông dịch chỉ cung cấp thông dịch viên.
・Dịch vụ này không bao gồm tư vấn pháp lý cho trợ giúp pháp lý dân sự, ngoại trừ các câu hỏi liên quan đến việc hoàn trả (trả nợ) các khoản tạm ứng cho hỗ trợ đại diện hoặc hỗ trợ tài liệu.


 03839

Hỏi 04: Dịch vụ trợ giúp pháp lý dân sự bao gồm những gì?

Dịch vụ này cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho những người đang gặp phải các vấn đề pháp lý nhưng không thể giải quyết được vì lý do tài chính, và cho các nạn nhân của những thảm họa lớn, đồng thời cung cấp khoản thanh toán trước phí luật sư hoặc người công chứng tư pháp cho những người không đủ khả năng chi trả.

(Giải thích)
・Dịch vụ này bao gồm trợ giúp tư vấn pháp lý, hỗ trợ đại diện (thanh toán trước các chi phí khi yêu cầu luật sư, v.v... để đại diện cho một người trong quá trình tố tụng tại tòa án, v.v...), và hỗ trợ tài liệu (thanh toán trước chi phí khi yêu cầu người công chứng tư pháp, v.v... chuẩn bị tài liệu để đệ trình lên tòa án) cho những người không đủ khả năng tài chính để có được sự trợ giúp đó, và nạn nhân của những thảm họa lớn, hoặc những người có thể bị ngăn cản việc khẳng định quyền của mình do không đủ chức năng nhận thức (những người không đủ chức năng nhận thức).
・Để nhận được hỗ trợ đại diện hoặc hỗ trợ tài liệu, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có thu nhập dưới một mức nhất định.
・Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tính đủ điều kiện để được tư vấn pháp luật miễn phí đã được mở rộng để bao gồm các nạn nhân gặp các thảm họa lớn. Hệ thống này được gọi là trợ giúp tư vấn pháp lý cho các nạn nhân của thảm họa bất thường.
・Kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2018, tính đủ điều kiện để được thực hiện dịch vụ trợ giúp pháp lý dân sự đã được mở rộng để bao gồm những người không đủ chức năng nhận thức có thu nhập và tài sản vượt quá tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ trợ giúp pháp lý dân sự đối với trợ giúp tư vấn pháp luật (trong trường hợp này, chi phí tư vấn pháp lý sẽ được tính). Ngoài ra, tính đủ điều kiện để được hỗ trợ đại diện và hỗ trợ tài liệu đã được mở rộng để bao gồm các thủ tục khiếu nại hành chính liên quan đến lợi ích công cộng cần thiết cho những người không đủ chức năng nhận thức để có cuộc sống độc lập.


 01649

Hỏi 05: Công dân nước ngoài có được trợ giúp pháp lý dân sự không?

Những công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản và đang cư trú hợp pháp tại Nhật Bản có thể sử dụng dịch vụ này nếu họ đáp ứng các yêu cầu về hỗ trợ.

(Giải thích)
・Công dân nước ngoài không có tình trạng cư trú không được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ như trường hợp tình trạng cư trú đang được đề cập ở câu hỏi và có thể thấy chắc chắn rằng tòa án sẽ công nhận tình trạng cư trú theo tiền lệ của tòa án nếu một vụ kiện được đệ trình để phản đối phán quyết hành chính của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tình trạng cư trú, có sự hiểu biết rằng có thể nhận được hỗ trợ ngay cả khi không có tình trạng cư trú.
・Khi nhận được đơn xin hỗ trợ từ công dân nước ngoài, chúng tôi sẽ yêu cầu họ xuất trình thẻ cư trú hoặc bản sao có chứng thực sổ đăng ký cư trú của họ để xác nhận tình trạng cư trú.


 01662

Hỏi 06: Tôi có thể sử dụng trợ giúp pháp lý dân sự liên quan đến các vấn đề tại công ty do tôi điều hành không?

Trợ giúp pháp lý dân sự không áp dụng cho các trường hợp liên quan đến các công ty chẳng hạn như công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

(Giải thích)
・Nếu bạn có một doanh nghiệp mà bạn điều hành với tư cách là công ty tư nhân chẳng hạn như nhà hàng hoặc thẩm mỹ viện, bạn được xem là một cá nhân và có thể sử dụng trợ giúp pháp lý dân sự.
・Ngay cả khi vụ việc liên quan đến một công ty, trợ giúp pháp lý dân sự có thể được sử dụng nếu các chi tiết của cuộc tư vấn liên quan đến chủ sở hữu cá nhân.
・Ngoài ra, nếu công ty chỉ đơn giản là một công ty sở hữu độc quyền mang hình thức của một công ty, và sinh kế của cá nhân và hoạt động của công ty phần lớn giống nhau (nghĩa là không có nhân viên nào khác ngoài các thành viên gia đình sống với chủ sở hữu), trợ giúp pháp lý dân sự có thể được sử dụng để hỗ trợ người đại diện với tư cách cá nhân.
・Để sử dụng trợ giúp pháp lý dân sự, bạn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về thu nhập, v.v... Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Số Hỗ trợ Houterasu (0570-078374) hoặc Văn phòng Quận của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản tại địa phương của bạn.
・Đối với các thắc mắc bằng tiếng nước ngoài, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thông tin Đa ngôn ngữ (0570-078377), dịch vụ này sẽ kết nối bạn với Văn phòng Quận của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản gần nhất thông qua một phiên dịch viên.


 02703

Hỏi 07: Vui lòng cho tôi biết về việc hoàn trả chi phí hỗ trợ đại diện và hỗ trợ tài liệu.

Người sử dụng dịch vụ hỗ trợ đại diện và hỗ trợ tài liệu được yêu cầu hoàn trả các khoản phí mà Houterasu đã trả cho luật sư đại diện của họ theo cách trả góp.

(Giải thích)
・Kể từ tháng tiếp theo, tháng mà quyết định bắt đầu đưa ra trợ giúp, người sử dụng dịch vụ phải hoàn trả 5.000 đến 10.000 yên hàng tháng thông qua hình thức rút tiền tự động từ một tổ chức tài chính.
・Phí rút tiền tự động là 33 yên đối với Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản và 40 yên đối với các tổ chức tài chính không phải Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản.
・Hãy đảm bảo gửi số tiền hoàn trả hàng tháng cộng với phí cho thủ tục rút tiền tự động trước ngày rút tiền.
・Nếu bạn không chắc chắn về tài khoản tổ chức tài chính mà bạn đã đăng ký với Houterasu hoặc số tiền trả nợ hàng tháng, vui lòng liên hệ với Văn phòng Quận Houterasu (Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản) mà bạn sử dụng.
・Không tính lãi suất đối với số tiền Houterasu ứng trước.
・Đối với những người gặp khó khăn trong việc hoàn trả, chẳng hạn như những người đang nhận các trợ cấp đảm bảo sinh kế, việc hoàn trả có thể được hoãn lại cho đến khi kết thúc vụ việc.
・Nếu bạn không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào do kết quả của vụ việc, và bạn đang nhận các trợ cấp đảm bảo sinh kế, v.v..., bạn có thể nộp đơn để được miễn hoàn trả.

01654

Hỏi 08: Nếu tôi không hoàn trả khoản tạm ứng mà Houterasu đã thanh toán thì có ảnh hưởng đến khả năng sử dụng chương trình trợ giúp pháp lý dân sự của tôi trong tương lai không?

Việc không hoàn trả sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng chương trình trợ giúp pháp lý dân sự sau này của bạn.

(Giải thích)
Nếu bạn không hoàn trả cho Houterasu mà không có lý do chính đáng, thì theo quy định, Houterasu sẽ không thể cung cấp hỗ trợ mới (hỗ trợ tư vấn pháp lý, hỗ trợ đại diện và hỗ trợ tài liệu), bao gồm cả các trường hợp liên quan, vì điều này sẽ không phù hợp với mục đích của trợ giúp pháp lý dân sự.
Tuy nhiên, một số trợ giúp có thể được cung cấp trong những trường hợp đặc biệt.
Để biết liệu bạn có thực sự có thể sử dụng hệ thống này hay không, vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Quận của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản mà bạn đang sử dụng.


 04585

Hỏi 09: Tôi đang nhận các trợ cấp đảm bảo sinh kế. Nếu tôi sử dụng Houterasu, tôi sẽ phải trả tất cả mọi chi phí từ việc tham khảo ý kiến luật sư cho đến khi tới phiên tòa?

・Về nguyên tắc, tất cả các khoản phí hợp pháp mà Houterasu đã thanh toán như một khoản tạm ứng phải được người dùng hoàn trả cho Houterasu.
・Nếu bạn nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ bên còn lại do kết quả của phiên tòa, v.v..., số tiền này sẽ được sử dụng để hoàn trả.
・Tuy nhiên, nếu bạn là người đang nhận các trợ cấp đảm bảo sinh kế, bạn có thể nộp đơn lên Văn phòng Quận của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản để được hoãn trả nợ, và nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ hoãn trả khoản tiền tạm ứng trong khi vụ việc đang được tiến hành. Các quyết định về việc miễn hoàn trả sẽ được đưa ra trên cơ sở cá nhân, dựa trên hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp, sau khi kết thúc hỗ trợ và sau khi nhận được đơn đăng ký.
Do đó, chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn ngay lập tức cho bạn về việc bạn sẽ cần phải trả bất kỳ khoản tiền nào hay bạn sẽ cần phải trả bao nhiêu.

(Giải thích)
・Nếu bạn sử dụng chương trình trợ giúp pháp lý dân sự của Houterasu để thuê luật sư hoặc người công chứng tư pháp, Houterasu sẽ trả phí cho luật sư hoặc người công chứng tư pháp và các chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng tại tòa án.
・Về nguyên tắc, toàn bộ số tiền Houterasu đã ứng trước sẽ được người dùng hoàn trả cho Houterasu.
・Tuy nhiên, nếu bạn là người nhận các trợ cấp đảm bảo sinh kế, bạn có thể nộp đơn lên Văn phòng Quận của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản để được hoãn trả nợ, và nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ hoãn trả khoản tiền tạm ứng trong khi vụ việc đang được tiến hành. Đối với những người không thu được bất kỳ lợi ích tài chính nào do kết quả của vụ việc và không mong đợi để thu hồi các nguồn tài chính của mình, việc hoàn trả có thể được miễn.
・Xin lưu ý rằng một số chi phí phát sinh cho thủ tục ra tòa có thể không đủ điều kiện để thanh toán tiền tạm ứng. Ngoài ra, bạn sẽ phải chịu chi phí của bất kỳ số tiền nào vượt quá số tiền tạm ứng tối đa.
・Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quận của Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản tại địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.


 03542

Hỏi 10: Các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ nạn nhân tội phạm bao gồm những gì?

Để đáp lại các câu hỏi của nạn nhân tội phạm và gia đình của họ, chúng tôi cung cấp thông tin về cách thức tiến hành các thủ tục hình sự, hệ thống pháp lý để phục hồi và giảm thiểu thiệt hại và đau khổ phải chịu, cũng như thông tin về các nhóm hỗ trợ nạn nhân tội phạm và giới thiệu đến các luật sư có kinh nghiệm và hiểu biết về hỗ trợ nạn nhân tội phạm.

Ngoài ra, Houterasu luôn lắng nghe quan điểm của “các nạn nhân tham gia”, những người đã tham gia các phiên tòa hình sự, và đề xuất người làm luật sư do tòa án chỉ định cho các nạn nhân tham gia và thông báo luật sư đã đề xuất cho tòa án.


 01670

Hỏi 11: Tư vấn pháp lý hỗ trợ gì cho nạn nhân của hành vi xâm phạm cụ thể đối với người liên quan?

Dịch vụ này nhằm cung cấp tư vấn pháp lý nhanh chóng cho những người đã, đang hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực vợ/chồng, theo dõi hoặc lạm dụng trẻ em.

 

(Giải thích)

・Các cuộc tư vấn pháp lý này do luật sư cung cấp và có sẵn cho cả vấn đề hình sự và dân sự, miễn là sự tư vấn cần thiết để ngăn ngừa tổn hại.

・Dịch vụ này chỉ được cung cấp cho cá nhân có liên quan, và người đại diện cũng không thể thay mặt họ nhận tư vấn. Ngoài ra, dịch vụ này không cung cấp cho những ngườilà đối tượng của lạm dụng hẹn hò, quấy rối không liên quan đến tình cảm, v.v... và những người bị bạo hành nhưng trên 18 tuổi.

・Phí tư vấn pháp lý là 5.500 Yên (đã bao gồm thuế) đối với người có tài sản trên 3 triệu Yên và miễn phí đối với người có tài sản dưới 3 triệu Yên. “Tài sản” ở đây là tổng số tiền mặt và tiền tiết kiệm mà người được tư vấn có thể tự do sử dụng tại thời điểm tư vấn pháp luật. Các chi phí dự kiến thanh toán trong vòng một năm, chẳng hạn như chi phí y tế do tổn hại phải chịu, có thể được loại trừ khỏi tài sản.

・Khi chúng tôi nhận được đơn yêu cầu tư vấn pháp luật, chúng tôi sẽ nhanh chóng cử một luật sư phụ trách tư vấn pháp luật tại văn phòng quận có liên quan và cung cấp thông tin liên hệ của họ.

・Sau khi đã quyết định được luật sư cho buổi tư vấn, người nộp đơn và luật sư phụ trách buổi tư vấn sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm cho buổi tư vấn. Dịch vụ thông dịch cũng có thể được cung cấp, vì vậy vui lòng hỏi khi nộp đơn


 04683

Hỏi 12: Luật sư có thể hỗ trợ gì liên quan tới nạn nhân của tội phạm?

Đầu tiên, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về thiệt hại phải chịu, sau đó, nếu cần, chúng tôi hỗ trợ về các thiệt hại dân sự và khởi kiện, thương lượng với các nhân viên cảnh sát và công tố viên, thu thập hồ sơ tội phạm, đưa ra các yêu cầu với tòa án, chẳng hạn giữ chỗ tại phiên điều trần hoặc đưa ảnh chân dung của người đã khuất, đi cùng và đại diện cho nạn nhân tại phiên tòa hình sự (phát biểu ý kiến, kiểm tra nhân chứng, v.v...), và trả lời các phương tiện truyền thông.

・Houterasu có thể giới thiệu bạn với luật sư có kinh nghiệm và có hiểu biết về việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm và có thể giúp bạn nhận được lời khuyên pháp lý.


 01598

Hỏi 13: Trong những trường hợp nào tôi có thể được giới thiệu đến một luật sư có kinh nghiệm và hiểu biết về việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm?

Khidựa trên bản chất yêu cầu của bạn, cần tham khảo ý kiến với luật sư,, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến một luật sư theo yêu cầu.

 


(Giải thích)

Tại Văn phòng Quận Houterasu (Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản) và tổng đài của chúng tôi (Số Hỗ trợ Houterasu), chúng tôi đáp ứng các yêu cầu giới thiệu đến các luật sư có kinh nghiệm và hiểu biết về việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm.


01681 

Hỏi 14: Tôi là nạn nhân của tội phạm và tôi muốn thuê một luật sư, nhưng tôi không có tiền. Tôi nên làm gì?

Houterasu có thể giới thiệu miễn phí các luật sư có kinh nghiệm và hiểu biết về việc hỗ trợ nạn nhân của tội phạm. Phí tư vấn pháp lý tiếp theo, v.v... có thể được miễn phí tùy thuộc vào yêu cầu liên quan đến nguồn tài chính của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chương trình trợ giúp pháp lý dân sự, chương trình này sẽ ứng trước tiền cho bạn để trang trải chi phí thuê luật sư. Trước hết, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư và thông báo cho họ về những dịch vụ bạn muốn họ cung cấp, và có những dịch vụ nào bạn có thể sử dụng nếu bạn không có tiền.


 02025

Hỏi 15: Hệ thống tham gia của nạn nhân là gì?

Hệ thống này cho phép các nạn nhân của tội phạm tham gia vào các phiên tòa hình sự nhất định bằng những cách sau đây.
(1) Tham dự phiên tòa
(2) Những nạn nhân tham gia có thể bày tỏ quan điểm của họ với công tố viên liên quan đến công việc của công tố viên tại tòa án và lắng nghe giải thích của họ
(3) Trong một số giới hạn nhất định, những nạn nhân tham gia có thể tự mình kiểm tra nhân chứng hoặc đặt câu hỏi đối với bị cáo
(4) Sau khi kết thúc phần tranh luận của công tố viên và yêu cầu tuyên án, những nạn nhân tham gia có thể phát biểu ý kiến về việc áp dụng các tình tiết và luật trong phạm vi các tình tiết tội phạm là đối tượng của phiên tòa.


 02791

Hỏi 16: Những loại tội phạm nào là đối tượng của hệ thống tham gia của nạn nhân?

Nếu bạn là nạn nhân của một trong những tội danh sau đây, bạn có thể đăng ký hệ thống tham gia của nạn nhân (sau khi nộp đơn, tòa án sẽ quyết định bạn có đủ điều kiện tham gia hay không).
(1) Các tội danh mà một người bị giết hoặc bị thương do cố ý thực hiện hành vi phạm tội (giết người, ngộ sát, lái xe nguy hiểm gây chết người hoặc thương tích, v.v...)
(2) Tội phạm tình dục như khiếm nhã thông qua cưỡng bưc(Điều 176 Bộ luật Hình sự) và cưỡng bức giao cấu (Điều 177)
(3) Gây chết người hoặc thương tích do sơ suất trong hoạt động xã hội (Điều 211 Bộ luật Hình sự)
(4) Bắt và giam người trái pháp luật (Điều 220 Bộ luật Hình sự)
(5) Các tội danh liên quan đến bắt cóc tống tiền, bắt cóc và buôn bán người (Điều 224–227 Bộ luật Hình sự)
(6) Các tội bao gồm từ (2) đến (5) nêu trên trong hành vi phạm tội của họ
(7) Mưu hại thực hiện các hành vi từ (1) đến (6) nêu trên
(8) Lái xe cẩu thả gây chết người hoặc thương tích và lái xe cẩu thả gây chết người hoặc thương tích do ảnh hưởng của rượu bia, v.v..., theo định nghĩa của Đạo luật Trừng phạt Hành vi gây Chết người hoặc Thương tích cho Người khác do Lái xe Cơ giới, v.v...


 02792

Hỏi 17: Đối tượng có thể sử dụng hệ thống tham gia của nạn nhân?

Những người sau đây có thể đăng ký hệ thống tham gia của nạn nhân (sau khi đăng ký, tòa án sẽ quyết định bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. Trong một số trường hợp, có thể được phép tham gia từ nước ngoài).

(1) Bản thân nạn nhân

(2) Đại diện hợp pháp của nạn nhân (ví dụ: cha mẹ của trẻ vị thành niên)

(3) Trong trường hợp nạn nhân đã chết hoặc bị khuyết tật nặng về thể chất, tinh thần thì vợ/chồng, người thân của nạn nhân (ông bà, cha mẹ, con, cháu, v.v...), anh, chị, em ruột của nạn nhân.

(4) Luật sư tham gia do bất kỳ người nào ở trên


 02793

Hỏi 18: Tôi có thể đăng ký hệ thống tham gia của nạn nhân bằng cách nào?

Thông báo cho công tố viên phụ trách về vụ án mà bạn muốn tham gia phiên tòa. Bạn có thể yêu cầu tham gia bất kỳ lúc nào sau khi khởi tố vụ án và trước khi kháng cáo hoặc phán quyết được hoàn tất. Đơn đăng ký được gửi đến tòa án thông qua công tố viên và nếu tòa án chấp thuận đơn đăng ký, thì người nộp đơn sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia.


 02795

Hỏi 19: Tôi nên làm gì nếu tôi muốn nhờ luật sư giúp tôi tham gia phiên tòa với tư cách là nạn nhân tham gia, nhưng tôi không thể tự trả chi phí vì lý do tài chính, v.v...?

Các nạn nhân tội phạm được phép tham gia vào các phiên tòa hình sự và không đáp ứng được một mức độ tài chính nhất định sẽ có thể yêu cầu tòa án, thông qua Houterasu, chọn luật sư do tòa án chỉ định cho các nạn nhân tham gia, với phí luật sư do tòa án chi trả. Nguồn tài chính nhất định có nghĩa là tổng số tài sản của người nộp đơn, chẳng hạn như tiền mặt và tiền tiết kiệm dưới 2 triệu yên (chi phí điều trị y tế và các chi phí khác phát sinh do hành vi phạm tội được đề cập có thể được khấu trừ). Ngoài ra, bạn có thể đưa ra ý kiến của mình liên quan đến luật sư khi bạn yêu cầu lựa chọn luật sư do tòa án chỉ định cho các nạn nhân tham gia. Các ý kiến có thể được gửi đi khi nạn nhân có sự hỗ trợ của một luật sư cụ thể và muốn sử dụng luật sư đó, hoặc khi không có luật sư nào mà nạn nhân muốn sử dụng, nhưng nạn nhân có quyền lựa chọn ưu tiên liên quan tới giới tính, v.v... của luật sư đó.


03019

Hỏi 20: Vui lòng cho tôi biết cách đưa ra yêu cầu cụ thể liên quan đến việc lựa chọn luật sư do tòa án chỉ định cho các nạn nhân tham gia.

Vui lòng chuẩn bị tất cả các tài liệu sau và nộp cho văn phòng Houterasu tương ứng với tòa án nơi bạn sẽ tham gia (ví dụ: nếu bạn sẽ tham gia xét xử tại Tòa án Quận Tokyo, hãy nộp chúng cho Văn phòng Quận Tokyo của Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản).

(1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Biểu mẫu Yêu cầu Tuyển chọn và Tờ khai tài chính(PDF:307KB)

*ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Vui lòng tham khảo ví dụ điền hoàn chỉnh tại đây.(PDF:352KB) (Ví dụ điền hoàn chỉnh)

(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Ý kiến về việc lựa chọn luật sư do tòa án chỉ định cho nạn nhân(PDF:90KB)

(3) Bản sao Giấy chứng nhận tham gia

(4) Bản sao ID của người nộp đơn (phải bao gồm địa chỉ, tên và ngày sinh của người nộp đơn)

(1) và (2) phải được hoàn thành bằng tiếng Nhật.


 00002

Hỏi 21: Nếu tôi tham dự phiên tòa với tư cách là nạn nhân tham gia, tôi có được thanh toán chi phí đi lại không?

Khi một nạn nhân tham gia đến dự phiên tòa, tòa án sẽ cung cấp chi phí đi lại, trợ cấp hàng ngày và chi phí ăn ở cho người tham dự.

Vui lòng điền các thông tin cụ thể vào “Mẫu đơn Yêu cầu Bồi thường Chi phí Đi lại cho Nạn nhân Tham gia, v.v...” và nộp cho tòa án cùng với các tài liệu hỗ trợ vào ngày xét xử. Bạn có thể yêu cầu bồi thường cho mỗi ngày xét xử hoặc trong nhiều ngày cùng một lúc, nhưng thời hạn yêu cầu là trong vòng 30 ngày kể từ ngày phán xét, vì vậy hãy cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ điều gì. Ngoài ra, có những trường hợp chi phí đi lại, v.v... có thể không được thanh toán như đã yêu cầu, vì vậy hãy hỏi tòa án nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Mẫu đơn yêu cầu bồi thường phải được hoàn thành bằng tiếng Nhật (có thể lấy mẫu đơn yêu cầu từ văn phòng công tố viên hoặc tòa án).

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Mẫn đơn Yêu cầu Bồi thường Chi phí Đi lại cho Nạn nhân Tham gia, v.v...(PDF:83KB) (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Ví dụ điền hoàn chỉnh(PDF:211KB))

Ngoài đơn yêu cầu, cần nộp kèm các giấy tờ sau.

(1) Bản sao của một tài liệu cho thấy nơi cư trú (địa chỉ) được ghi trên đơn yêu cầu

(2) Con dấu cá nhân

(3) Bản sao sổ ngân hàng, thẻ rút tiền mặt, v.v... cho biết tài khoản mà tiền sẽ được trả vào

(4) Nếu đi bằng đường hàng không, biên lai (hoặc bản sao màn hình mua hàng qua internet, v.v...) và cuống (thẻ lên máy bay) của vé máy bay đi (cuống vé khứ hồi phải được nộp sau chuyến đi trở về).


03860・03865

Hỏi 22: Nếu tôi tham dự một phiên tòa xét xử tại tòa án Nhật Bản từ nước ngoài, chi phí đi lại, v.v... của tôi có được thanh toán không?

Nếu bạn đã được phép tham gia phiên tòa, bạn sẽ được cung cấp chi phí đi lại, v.v... để tham dự phiên tòa ở Nhật Bản từ nước ngoài (xem phần Hỏi 21 để biết cách yêu cầu).

Ngoài các tài liệu được liệt kê trong Hỏi 21, cần phải nộp kèm các tài liệu sau đây.

1. Nhật ký hành trình

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 Nhật ký hành trình(PDF:22KB)

Thay vì nhật ký hành trình, một hành trình do công ty du lịch chuẩn bị sẽ đầy đủ thông tin hơn nếu hành trình được sửa đổi để bao gồm tất cả các thông tin sau đây mà ban đầu không được đề cập trong hành trình nói trên.

(1) Hành trình hàng ngày (2) Quốc gia lưu trú (3) Tên tuyến đường và thời gian khởi hành/đến của các chuyến tàu đã đi (*)

(4) Tên tuyến và thời gian khởi hành/đến của các tàu đã lên (*)

(5) Tên đường bay và thời gian khởi hành/đến của máy bay đã lên

*Thông tin về việc đi lại trong Nhật Bản không cần phải đưa vào (xem ví dụ điền hoàn chỉnh). Vui lòng viết bằng tiếng Nhật.

2. Các giấy tờ kèm theo cần thiết để thanh toán chi phí đi lại (chi phí máy bay, v.v...)

Các giấy tờ cần thiết khác nhau tùy thuộc vào loại chi phí đi lại (chi phí máy bay, v.v...) được yêu cầu. Vui lòng chuẩn bị hồ sơ chi tiết cho từng hạng mục dưới đây.

<<Chi phí máy bay>>

・Các giấy tờ chứng minh việc thanh toán tiền vé (ví dụ: biên lai có tên người thanh toán, số chuyến bay và tên của hành khách hoặc bản sao màn hình mua hàng qua internet)

・Các giấy tờ chứng minh việc lên máy bay (ví dụ: cuống vé máy bay, giấy chứng nhận lên máy bay, thẻ kiểm tra an ninh)

*Sẽ không thanh toán cho các việc nâng cấp hạng vé như nâng lên vé hạng nhất. Giá vé cho ghế hạng thường hoặc hạng phổ thông sẽ được thanh toán, bất kể loại ghế thực tế đã sử dụng.

<< Chi phí đi lại khi đi lại trong nước (giá vé tàu thủy/đường sắt) >>

Bạn cũng có thể được thanh toán chi phí đi lại trong nước nếu bạn nộp các tài liệu chứng minh việc sử dụng (được giới hạn trong phạm vi được cho là cần thiết để tham dự phiên tòa, v.v...).

・Các tài liệu chứng minh hạng giá vé (ví dụ: giấy chứng nhận lên tàu, v.v...)

・Các tài liệu chứng minh số tiền vé (ví dụ: biên lai, bản sao màn hình mua hàng qua internet, v.v...)

<< Chi phí đi lại trong nước Nhật >>

Không cần phải đính kèm chứng từ về chi phí đi lại phát sinh cho việc đi lại giữa sân bay và tòa án.

3. Tài liệu đã dịch

Vui lòng hoàn thành Mẫu đơnYêu cầu Bồi thường Chi phí Đi lại cho Nạn nhân Tham gia, v.v... và các tài liệu kèm theo bằng tiếng Nhật. Khi nộp Mẫu đơn Yêu cầu Bồi thường Chi phí Đi lại cho Nạn nhân Tham gia, v.v... Mẫu đơn và các tài liệu kèm theo được viết bằng tiếng nước ngoài, vui lòng đính kèm bản dịch tiếng Nhật.

Nếu bản dịch không được đính kèm, các chi phí đi lại, v.v... có thể không được thanh toán cho những phần mà không xác định được rõ ràng sự cần thiết.

Tên và địa chỉ nước ngoài trên đơn yêu cầu có thể được viết bằng tiếng Anh.

4. Thông tin tài khoản ở nước ngoài

Nếu bạn muốn tiền cho chi phí đi lại, v.v... được thanh toán vào một tài khoản nước ngoài, vui lòng gửi thông tin tài khoản ở nước ngoài của bạn. Thông tin tài khoản có thể điền bằng tiếng Anh.

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 Thông tin tài khoản ở nước ngoài(PDF:35KB)


00003

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)

このページを見ている人は
こんなページも見ています


以下フッタです
ページの先頭へ