このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

 1. トップページ
 2. Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)
 3. Các Vấn đề Gia đình: Công nhận, Cấp dưỡng Nuôi con, Thăm nom, Thừa kế, v.v....
本文ここから

Các Vấn đề Gia đình: Công nhận, Cấp dưỡng Nuôi con, Thăm nom, Thừa kế, v.v....

更新日:2023年2月14日

Vui lòng đọc hết nội dung trước khi sử dụng dịch vụ.

 • Câu hỏi thường gặp là phần giới thiệu tổng quan về hệ thống luật pháp ở Nhật Bản và không cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi của từng cá nhân cụ thể. Ngoài ra, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân, hệ thống pháp luật của Nhật Bản có thể không được áp dụng.
 • Nếu bạn muốn biết bất kỳ Câu hỏi thường gặp nào không được liệt kê ở đây, hoặc nếu bạn muốn trao đổi về nhu cầu cá nhân, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thông tin Đa ngôn ngữ (0570-078377). Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn thông tin trong Câu hỏi thường gặp và các dịch vụ tư vấn dựa trên bản chất của yêu cầu.
 • Xin lưu ý rằng Houterasu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn cố gắng giải quyết các vấn đề cá nhân cụ thể dựa trên Câu hỏi thường gặp.

Nội dung

Công nhận

Các Vấn đề Gia đình, v.v....

Cấp dưỡng Nuôi con

Thăm nom

Thừa kế

Hỏi 01: “Khởi kiện xác định quan hệ cha con” là gì?

 • Đây là thủ tục mà trong đó, trường hợp người cha không đồng ý công nhận mối quan hệ (quan hệ cha con) thì tòa án gia đình sẽ đứng ra cấp công nhận pháp lý cho mối quan hệ đó.

(Giải thích)
・Con ngoài hôn nhân và hậu duệ trực hệ (con và cháu) của họ có thể đệ đơn khởi kiện xác định quan hệ cha con.
・Nếu bên liên quan vẫn còn sống, thì phải đưa ra yêu cầu hòa giải công nhận lên tòa án gia đình trước khi đệ đơn kiện. Ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải thì việc công nhận mối quan hệ cũng không được cấp ngay lập tức, mà chỉ khi tòa án gia đình điều tra dữ kiện và nhận thấy rằng thỏa thuận đó là hợp lý.
・Nếu không thể đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải, thì sẽ tiến hành khởi kiện xác định quan hệ cha con lên tòa án gia đình.
・Có thể khởi kiện xác định quan hệ cha con vào bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời của người cha, nhưng sau khi người này qua đời thì phải khởi kiện trong vòng ba năm kể từ khi người này qua đời.
・Nếu chứng minh được mối quan hệ ruột thịt giữa cha và con trong vụ kiện, tòa sẽ ra phán quyết công nhận mối quan hệ.
・Trong trường hợp trẻ chưa được sinh ra, người mẹ có thể đệ đơn xin hòa giải (hòa giải yêu cầu đăng ký công nhận con chưa sinh) đối với người cha. Tuy nhiên, luật được giải thích rằng nếu việc hòa giải không thành công, người mẹ không thể đệ đơn kiện xin công nhận cho tới sau khi sinh con.

00139

Hỏi 02: Liệu một đứa trẻ có cha mang quốc tịch Nhật Bản và mẹ là người nước ngoài nhưng không kết hôn hợp pháp có thể nhận được quốc tịch Nhật Bản không?

 • Nếu người cha thừa nhận đứa trẻ trong khi người mẹ đang mang thai (trước khi đứa trẻ được sinh ra), thì đứa trẻ sẽ tự động có quốc tịch Nhật Bản từ thời điểm sinh.
 • Nếu đáp ứng yêu cầu của pháp luật, đứa trẻ có thể nhận được tư cách công dân Nhật Bản theo hình thức thông báo.
 • Ngay cả khi việc có được quốc tịch theo hình thức thông báo không được phê duyệt, vẫn có thể đăng ký nhập tịch.

(Giải thích)
・Đứa trẻ sinh ra giữa một người nam và người nữ không kết hôn hợp pháp (con ngoài giá thú) có được quốc tịch Nhật Bản kể từ thời điểm sinh nếu người cha, là công dân Nhật Bản, thừa nhận đứa trẻ trước khi sinh.
・Đứa trẻ ngoài giá thú có thể có được quốc tịch Nhật Bản sau khi gửi thông báo nhận quốc tịch nếu đáp ứng tất cả yêu cầu của pháp luật sau đây.
(1) Trẻ dưới 18 tuổi (*) tại thời điểm thông báo
(2) Người cha đã thừa nhận đứa trẻ là công dân Nhật Bản tại thời điểm sinh
(3) Người cha đã thừa nhận đứa trẻ là công dân Nhật Bản tại thời điểm thông báo (hoặc từng là công dân Nhật Bản tại thời điểm qua đời nếu người cha đã qua đời trước khi thông báo)
・Thông báo có được quốc tịch cần được gửi cho Cục Quan hệ Pháp lý hoặc Cục Quan hệ Pháp lý Khu vực có quyền xét xử đối với địa điểm cư trú nếu địa chỉ nằm ở Nhật Bản, hoặc cho phái đoàn ngoại giao của Nhật Bản ở nước ngoài nếu địa chỉ nằm ở nước ngoài.
・Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Cục Quan hệ Pháp lý, Cục Quan hệ Pháp lý Khu vực hoặc chuyên gia như là luật sư.
(*) Có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2022, điều kiện tại mục (1) đã được thay đổi từ dưới 20 tuổi thành dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, cho đến tận ngày 31/3/2024, vẫn có thể gửi thông báo có được quốc tịch nếu đáp ứng các điều kiện (2) và (3) nêu trên tại thời điểm ngày 1/4/2022, và cá nhân liên quan dưới 20 tuổi tại thời điểm thông báo.

03069

Hỏi 03: Tôi có quan hệ với một người đã kết hôn và vợ/chồng của bạn tình ngoài hôn nhân của tôi đòi bồi thường. Liệu yêu cầu này có được phê duyệt không?

 • Quy tắc chung là yêu cầu bồi thường như vậy sẽ được phê duyệt. Tuy nhiên, nếu thừa nhận rằng hôn nhân của bạn tình ngoài hôn nhân của bạn đã mất đi bản chất tại thời điểm bắt đầu mối quan hệ, hoặc nếu bạn có thể đã không biết, dù đã đủ thận trọng, rằng bạn tình ngoài hôn nhân của bạn đã kết hôn, thì yêu cầu bồi thường sẽ không được phê duyệt.

(Giải thích)
・Hành động có mối quan hệ với người đã kết hôn là vi phạm dân sự đối với vợ/chồng của bạn tình ngoại tình, và do đó sẽ phát sinh nghĩa vụ trả bồi thường.
・Tuy nhiên, nếu hôn nhân giữa bạn tình ngoại tình và vợ/chồng của họ đã mất đi bản chất tại thời điểm bắt đầu mối quan hệ, thì yêu cầu bồi thường sẽ không được phê duyệt.
・Điều này được dựa trên ý kiến cho rằng mối quan hệ hôn nhân thực chất, điều được pháp luật bảo vệ, đã bị mất.
・Ngoài ra, nếu không thể biết được rằng bên kia đã kết hôn ngay cả khi đã đủ thận trọng (ví dụ, bạn tình ngoài hôn nhân đã kết hôn lừa bên kia tin rằng họ còn độc thân), khi đó vi phạm dân sự sẽ không dẫn đến xâm phạm hôn nhân do không có hành vi cố ý hay sơ suất, và vì vậy mà yêu cầu bồi thường sẽ không được phê duyệt.

00134

Hỏi 04: Tôi là người Nhật Bản, tôi có thể nhận con nuôi mang quốc tịch nước ngoài không?

 • Luật Dân sự Nhật Bản không có hạn chế về quốc tịch của người được nhận nuôi, vì vậy, có thể nhận nuôi con mang quốc tịch nước ngoài.
 • Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý đó là ngay cả khi bạn nhận nuôi con mang quốc tịch nước ngoài ở một quốc gia nước ngoài, điều đó không đồng nghĩa rằng con được nhận nuôi sẽ tự động được cấp tư cách lưu trú ở Nhật Bản.

(Giải thích)
・Việc nhận nuôi được điều chỉnh bởi luật pháp ở quốc gia sở tại của cha mẹ nhận nuôi trong tương lai tại thời điểm nhận nuôi, vì thế khi một người Nhật Bản trở thành cha mẹ nhận nuôi, quyết định sẽ được dựa trên Luật Dân sự Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu luật pháp ở quốc gia sở tại của “người sẽ được nhận nuôi” quy định yêu cầu bảo vệ con được nhận nuôi (ví dụ, sự đồng ý của cá nhân hoặc bên thứ ba, sự cho phép của một cơ quan công quyền, v.v...), yêu cầu này cũng phải được đáp ứng.
・Khi cần nhờ tới tòa án để thông qua quyết định nhận nuôi (ví dụ, khi nhận nuôi trẻ chưa thành niên hoặc nhận nuôi đặc biệt), tòa án gia đình ở Nhật Bản có thể được sử dụng nếu cha hoặc mẹ nhận nuôi trong tương lai (hoặc cả hai) hoặc con được nhận nuôi trong tương lai sống ở Nhật Bản.
・Quy tắc chung là con mang quốc tịch nước ngoài sẽ được cấp tư cách cư trú ở Nhật Bản trong các trường hợp sau.
(1) Con được nhận nuôi đặc biệt của người có quốc tịch Nhật Bản: Tư cách cư trú “Vợ/chồng hoặc con của người có quốc tịch Nhật Bản”
(2) Con được nhận nuôi bình thường dưới sáu tuổi mà được nuôi dưỡng bởi cha mẹ nhận nuôi là người Nhật Bản: Tư cách cư trú “Người cư trú dài hạn”
(3) Con được nhận nuôi của người hồi hương Nhật Bản từ Trung Quốc (với điều kiện rằng họ đã đang sống cùng và nhận nuôi dưỡng từ cha mẹ nhận nuôi của mình kể từ trước khi lên sáu tuổi): Tư cách cư trú “Người cư trú dài hạn”
・Con được nhận nuôi bình thường từ sáu tuổi trở lên có thể được cấp tư cách “Người cư trú dài hạn” như con trước đó của người có quốc tịch nước ngoài nếu con được nhận nuôi là trẻ chưa thành niên và con ruột ngoài hôn nhân được nuôi dưỡng bởi một người có quốc tịch nước ngoài cư trú ở Nhật Bản có tư cách cư trú “Vợ/chồng hoặc con của người có quốc tịch Nhật Bản”.
・Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia khác. Có thể cần phải tham khảo ý kiến của luật sư, v.v... ở quốc gia nước ngoài liên quan, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên hỏi ý kiến luật sư, v.v... của bạn xem có cần làm vậy hay không.

00146

Hỏi 05: Tôi không có thỏa thuận về việc cấp dưỡng nuôi con tại thời điểm ly hôn. Liệu tôi vẫn có thể nhận tiền chi trả cấp dưỡng nuôi con ngay cả khi đã qua một thời gian kể từ lúc ly hôn hay không? Nếu vậy, tôi có thể nhận phần trả thiếu tiền cấp dưỡng nuôi con không?

 • Miễn là trẻ có nhu cầu cấp dưỡng, bạn có thể đưa ra yêu cầu cấp dưỡng nuôi con kể cả sau khi ly hôn.
 • Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận nghĩa vụ hoàn trả tiền cấp dưỡng nuôi con, nhưng tùy thuộc vào tòa án quyết định mức độ áp dụng nghĩa vụ này nếu các bên không thể đàm phán hay đạt được thỏa thuận. Trong thực tiễn, cấp dưỡng nuôi con thường bị giới hạn trong một khoảng thời gian sau thời điểm yêu cầu.

(Giải thích)
・Nghĩa vụ trả cấp dưỡng nuôi con phát sinh từ chính mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, không phụ thuộc vào việc cha mẹ có quyền của cha mẹ hay có sống cùng con hay không. Kể cả sau khi ly hôn, miễn là trẻ có nhu cầu cấp dưỡng thì cha mẹ phải có nghĩa vụ chia sẻ chi phí cấp dưỡng nuôi con.
・Trong trường hợp cha mẹ ly hôn mà không có thỏa thuận liên quan đến cấp dưỡng nuôi con, số tiền, thời gian và phương thức thanh toán sẽ được xác định thông qua tham vấn giữa cha mẹ. Trong quá trình tham vấn này, lợi ích của đứa trẻ phải được ưu tiên cao nhất.
・Nếu cha mẹ không thể đàm phán hay đạt được thỏa thuận, họ sẽ tìm đến hòa giải hoặc xét xử về thanh toán tiền cấp dưỡng nuôi con trước tòa án gia đình. Nếu có yêu cầu đòi trả phần thiếu tiền cấp dưỡng nuôi con, tòa án gia đình sẽ đưa ra quyết định về cấp dưỡng nuôi con, bao gồm phạm vi trả phần thiếu.
・Nếu có thời điểm cụ thể và số tiền cấp dưỡng nuôi con cần trả, quyền đòi cấp dưỡng nuôi con sẽ bị mất hiệu lực theo sắc lệnh sau năm năm kể từ thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, việc trả phần thiếu tiền cấp dưỡng nuôi con khi không có bất kỳ thỏa thuận nào phải tuân theo quy định về thời hạn để tiến hành vụ kiện.
・Tham khảo ý kiến luật sư để biết thêm chi tiết.

00106

Hỏi 06: Chúng tôi đã có thỏa thuận về cấp dưỡng nuôi con, nhưng các khoản thanh toán lại không được duy trì. Tôi có các lựa chọn pháp lý nào?

 • Trong trường hợp đã đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải hoặc phán quyết, bạn có thể cân nhắc các lựa chọn khuyến nghị thực thi, lệnh thực thi và thực thi bắt buộc.
 • Nếu đạt được thỏa thuận qua chứng thư công chứng kèm tuyên bố xác nhận thực thi bắt buộc, thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn thực thi bắt buộc.

(Giải thích)
・Việc thanh toán không thể được thực thi về mặt pháp lý nếu chỉ dựa trên căn cứ là thỏa thuận bằng lời hoặc bằng văn bản giữa các bên. Trong trường hợp này, có thể đệ đơn lên tòa án gia đình xin hòa giải để yêu cầu thanh toán tiền cấp dưỡng nuôi con.
・Nếu đã tổ chức hòa giải hoặc phán quyết tại tòa án gia đình, thì có hai cách để đòi thanh toán tiền cấp dưỡng nuôi con theo thỏa thuận: đệ trình yêu cầu khuyến nghị thực thi hoặc lệnh thực thi lên tòa án gia đình và đệ trình yêu cầu thực thi bắt buộc lên tòa án quận. Nếu chứng thư công chứng kèm tuyên bố xác nhận thực thi bắt buộc được lập tại một văn phòng công chứng, thì chỉ có thể sử dụng lựa chọn thực thi bắt buộc.
・Vui lòng kiểm tra với tòa án gia đình nơi tiến hành hòa giải hoặc phán quyết để biết thủ tục xin khuyến nghị thực thi hoặc lệnh thực thi. Để biết thủ tục thực thi bắt buộc, vui lòng kiểm tra với tòa án quận nơi có quyền xét xử đối với địa chỉ của bên kia (đối với thực thi bắt buộc bất động sản, tòa án quận nơi có quyền xét xử đối với địa điểm của bất động sản).
・Khuyến nghị là nên tham khảo ý kiến của luật sư về phương thức nên chọn, thời điểm tiến hành và các quyết định khác liên quan tới vụ việc cụ thể của bạn.

00107

Hỏi 07: Có thể yêu cầu giảm tiền cấp dưỡng nuôi con không?

 • Nếu có thay đổi về hoàn cảnh cá nhân hoặc xã hội mà chưa thể đoán trước được tại thời điểm xác định số tiền cấp dưỡng nuôi con, và số tiền cấp dưỡng nuôi con hiện tại không còn phản ánh tình hình hiện tại nữa, thì có thể yêu cầu giảm số tiền cấp dưỡng nuôi con.

(Giải thích)
・Số tiền hoặc phương thức cấp dưỡng sẽ được xác định sau khi cân nhắc nhu cầu cấp dưỡng, tình hình tài chính của người chịu trách nhiệm cấp dưỡng và tất cả các hoàn cảnh khác.
・Sau khi tiền cấp dưỡng nuôi con đã được thống nhất hoặc phê duyệt bởi thẩm phán, tòa án gia đình có thể điều chỉnh hoặc hủy bỏ tiền cấp dưỡng nuôi con nếu có thay đổi đột ngột về hoàn cảnh, ví dụ như thay đổi về hoàn cảnh tài chính của cha mẹ hoặc tăng chi phí cấp dưỡng nuôi con.
・Những thay đổi về hoàn cảnh có thể biết trước được ở một mức độ nào đó, kể cả tại thời điểm xác định số tiền cấp dưỡng nuôi con, không được coi là thay đổi về hoàn cảnh có thể làm thay đổi số tiền cấp dưỡng nuôi con.
・Những thay đổi về hoàn cảnh không thể biết trước được tại thời điểm xác định số tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm thất nghiệp do công ty nơi cha mẹ làm việc phá sản, kéo dài thời gian nhập viện do bệnh hoặc thương tích của cha mẹ, hoặc tăng chi phí sinh hoạt của gia đình sau khi cha mẹ tái kết hôn.
・Nếu có thay đổi về hoàn cảnh như nêu trên, cha mẹ có thể yêu cầu giảm số tiền cấp dưỡng nuôi con thông qua thỏa thuận chung, hòa giải hoặc phán quyết với căn cứ là thay đổi đó tạo nên sự thay đổi về hoàn cảnh mà yêu cầu phải thay đổi số tiền cấp dưỡng nuôi con.
・Nếu đứa trẻ được nhận nuôi bởi một người khác, cha mẹ nhận nuôi sẽ chịu nghĩa vụ chính trong việc trả tiền cấp dưỡng nuôi con và có thể cho phép yêu cầu giảm trừ.
・Tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia khác để biết chi tiết.

00104

Hỏi 08: Tôi muốn tới thăm (các) con của mình, tôi nên làm gì?

 • Sau khi ly hôn hoặc trong khi cha mẹ đang sống ly thân, các vấn đề liên quan tới việc thăm nom con cái sẽ được xác định thông qua thảo luận giữa cha mẹ. Nếu kết quả thảo luận không tốt, hoặc nếu cha mẹ không được cho phép tới thăm nom như hứa hẹn, thì có thể sử dụng thủ tục hòa giải trước tòa án gia đình.

(Giải thích)
・Việc thăm nom con không nên được nhìn nhận từ quan điểm quyền của cha mẹ, mà nên nhìn nhận từ quan điểm phúc lợi của trẻ, trong đó lợi ích tốt nhất của trẻ sẽ được ưu tiên cao nhất để tránh tạo gánh nặng cho trẻ.
・Phương thức thăm nom cần phải được quy định càng cụ thể càng tốt, về tần suất, thời gian và địa điểm.
・Nếu kết quả thảo luận không tốt, hoặc nếu cha mẹ không được cho phép tới thăm nom như hứa hẹn, thì có thể yêu cầu hòa giải trước tòa án gia đình. Nếu hòa giải không thành công thì sẽ tự động tiến hành thủ tục xin phán quyết và thẩm phán sẽ đưa ra quyết định về phương thức thăm nom (“sắp xếp liên quan tới quyền nuôi con”), sau khi cân nhắc mọi hoàn cảnh.
・Tham khảo ý kiến luật sư để biết thêm chi tiết.
*Khi hôn nhân quốc tế đổ vỡ và cha hoặc mẹ dẫn con chung của cuộc hôn nhân về quốc gia sở tại của mình khi chưa có sự đồng ý của người kia, điều này có thể có ảnh hưởng xấu tới đứa trẻ do thay đổi đột ngột và bất ngờ về môi trường sống trước đó của trẻ. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, vui lòng tham khảo phần FAQ về Công ước Hague (Công ước Hague về các Khía cạnh Dân sự của Hành vi Bắt cóc Trẻ em Quốc tế).

00116

Hỏi 09: Người hôn phối cũ của tôi sẽ không trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Tôi có phải cho người hôn phối cũ của mình thăm nom ngay cả khi họ không trả tiền cấp dưỡng nuôi con không?

 • Việc chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con và thăm nom không được quy định trên cơ sở điều kiện trao đổi. Do đó, không chấp nhận việc từ chối thăm nom bởi chi trả thiếu tiền cấp dưỡng nuôi con hay từ chối trả tiền cấp dưỡng nuôi con do không được thăm nom.
 • Tuy nhiên, nếu không thực hiện trả tiền cấp dưỡng nuôi con mà không có lý chính đáng, việc thăm nom có thể bị hạn chế.

(Giải thích)
・Cả việc chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con và thăm nom đều có ý nghĩa thiết yếu đối với quá trình nuôi nấng con khỏe mạnh. Không có điều nào trong hai điều này được tiến hành trên cơ sở điều kiện trao đổi — tức là việc thực hiện một điều không phụ thuộc vào việc thực hiện điều còn lại.
・Do đó, không chấp nhận việc từ chối thăm nom với lý do người vợ/chồng cũ không chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con hay từ chối trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho người vợ/chồng cũ do không được thăm nom.
・Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng nên hạn chế việc thăm nom trong trường hợp tiền cấp dưỡng nuôi con không được chi trả mà không có lý do chính đáng, ví dụ như khi không trả tiền cấp dưỡng nuôi con ngay cả khi cha mẹ liên quan có điều kiện tài chính để cấp dưỡng. Đôi khi, hành vi này được nhìn nhận như là lạm dụng quyền yêu cầu thăm nom trong khi không hoàn thành trách nhiệm quan trọng của cha mẹ là trả tiền cấp dưỡng cho con cái.
・Vui lòng tham khảo ý kiến của luật sư để biết thêm chi tiết.

04677

Hỏi 10: Người thừa kế theo luật là gì?

 • Người thừa kế mà Luật Dân sự định nghĩa có khả năng là người thừa kế được gọi là “người thừa kế theo luật”.

(Giải thích)
・Có hai loại người thừa kế theo luật: vợ/chồng và họ hàng ruột thịt.
・Vợ/chồng luôn là người thừa kế.
・Họ hàng ruột thịt được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó người thuộc hàng đầu tiên sẽ trở thành người thừa kế.
・Người thuộc hàng đầu tiên là con của người mất. Nếu con đã qua đời thì tính đến người thừa kế theo chi họ (con, cháu, chắt, v.v...) của họ
・Người thuộc hàng thứ hai là người đời trước trực hệ (cha mẹ, v.v... của người mất).
・Người thuộc hàng thứ ba là anh/chị/em của người mất. Nếu anh/chị/em đã qua đời thì tính đến người thừa kế theo chi họ (Chỉ tính con. Cháu, chắt, v.v... không được tính) của họ

00219

Hỏi 11: Thủ tục phân chia di sản là gì?

 • Có bốn thủ tục sau đây.
 1. Phân chia di sản theo di chúc
 2. Phân chia di sản theo thỏa thuận chung giữa những người thừa kế
 3. Phân chia di sản theo hòa giải tại tòa án gia đình
 4. Phân chia di sản theo phán quyết của tòa án gia đình

(Giải thích)
・Phân chia di sản là quá trình chia di sản được thừa kế chung cho những người thừa kế.
・Do phạm vi thừa kế và người thừa kế chỉ được xác định sau khi bắt đầu tính quyền thừa kế, cách duy nhất để việc này có hiệu lực đó là thông qua thỏa thuận đạt được giữa những người thừa kế sau khi bắt đầu tính quyền thừa kế. Do đó, thỏa thuận phân chia di sản trước khi bắt đầu tính quyền thừa kế (trong suốt cuộc đời của người mất) đều vô hiệu.
・Nếu những người thừa kế chung không thể đạt được thỏa thuận về việc phân chia di sản, hoặc nếu họ không thể đàm phán, mỗi người thừa kế có thể yêu cầu tòa án gia đình tiến hành hòa giải hoặc đưa ra phán quyết.
・Hòa giải là thủ tục nhằm xác định phương thức phân chia thông qua thảo luận với một hòa giải viên.
・Phán quyết là thủ tục trong đó tòa án đưa ra quyết định ràng buộc về cách phân chia di sản.
・Mặc dù có thể đưa ra yêu cầu xét xử từ thời điểm dự kiến bắt đầu, thông thường người ta đệ trình yêu cầu hòa giải trước khi xin phán quyết.
・Yêu cầu hòa giải được đưa ra trước tòa án gia đình tại địa chỉ của một bên khác (một trong những người thừa kế chung) hoặc trước tòa án gia đình mà các bên thống nhất.
・Yêu cầu phán quyết được đưa ra trước tòa gia đình có quyền xét xử đối với địa điểm nơi quyền thừa kế bắt đầu (địa điểm cư trú cuối cùng của người mất) hoặc trước tòa gia đình mà các bên thống nhất.

00264

Hỏi 12: Tôi tìm thấy di chúc của người thân trong gia đình vừa mới qua đời. Tôi nên làm gì về thủ tục thừa kế?

 • Bạn sẽ cần đăng ký xin xác thực di chúc với tòa án gia đình.
 • Tùy vào nội dung của di chúc mà có thể cần phải bổ nhiệm một người thi hành.

(Giải thích)
・Trừ trường hợp di chúc đã công chứng, khi người quản lý di chúc biết về việc bắt đầu có quyền thừa kế, hoặc khi một người thừa kế phát hiện ra di chúc, họ phải nhanh chóng trình lên trước tòa án gia đình và yêu cầu chứng thực di chúc.
・Cụ thể, ngoại trừ di chúc đã công chứng, di chúc không thể được sử dụng như một tài liệu đính kèm để đăng ký bất động sản trừ khi di chúc đó đã được tòa án gia đình chứng thực.
・Di chúc được lưu giữ tại Cục Quan hệ Pháp lý sau ngày hiệu lực của Đạo luật Bảo quản Di chúc tại Cục Quan hệ Pháp lý (Đạo luật Bảo quản Di chúc) (ngày 10/7/2020) thì không cần chứng thực.
・Quy trình chứng thực chỉ xác minh di chúc chứ không xác định hiệu lực của di chúc, ví dụ như nội dung có đúng sự thật không. Do đó, các tranh chấp về hiệu lực hay không có hiệu lực di chúc sẽ được quyết định tại tòa án.
・Việc triển khai các điều khoản của di chúc, ví dụ như để lại tài sản, tước quyền của người thừa kế giả định và công nhận mối quan hệ, đều cần phải có hành động của người thi hành. Nếu di chúc không quy định người thi hành, thì sẽ phải gửi yêu cầu lên tòa án gia đình để bổ nhiệm một người thi hành.

00289

Hỏi 13: Từ bỏ quyền thừa kế là loại thủ tục nào?

 • Từ bỏ quyền thừa kế là việc một người thừa kế tuyên bố về ý định từ chối nhận quyền và trách nhiệm của người mất, và là một thủ tục được tiến hành ở tòa án gia đình.

(Giải thích)
・Việc từ bỏ quyền thừa kế được chấp thuận bằng cách gửi văn bản yêu cầu lên tòa án gia đình có thẩm quyền xét xử đối với địa chỉ được biết đến sau cùng của người mất trong vòng ba tháng kể từ ngày biết về việc bắt đầu có quyền thừa kế, và được tòa chấp nhận yêu cầu. Tuy nhiên, luật được giải thích rằng nếu việc chấp nhận chính thức không xác nhận hiệu lực của việc từ bỏ, và nếu có căn cứ hợp pháp để vô hiệu hóa việc từ bỏ như vậy thì sau đó có thể khởi kiện để phản đối hiệu lực.
・Nếu không thể đưa ra quyết định trong vòng ba tháng, thì có thể đệ đơn yêu cầu gia hạn thời gian lên tòa án gia đình.
・Nếu chủ nợ đưa ra yêu cầu sau một thời gian kể từ lúc bắt đầu có quyền thừa kế và lần đầu biết có sự tồn tại về khoản nợ của người mất tại thời điểm đó, thì việc từ bỏ thừa kế có thể được cho phép ngay cả khi đã qua ba tháng kể từ lúc bắt đầu có quyền thừa kế.
・Nếu một người từ bỏ quyền thừa kế của mình, họ được coi như chưa từng là người thừa kế ngay từ đầu. Hậu duệ trực hệ (con, cháu, v.v...) của người từ bỏ quyền thừa kế sẽ không được hưởng quyền thừa kế xuống theo chi họ.
・Sau khi từ bỏ quyền thừa kế, người thuộc hàng thừa kế hợp pháp tiếp theo sẽ trở thành người thừa kế. Ví dụ, nếu tất cả các con của người mất đều từ bỏ quyền thừa kế của mình, người đời trước trực hệ (cha mẹ, v.v...) sẽ trở thành người thừa kế. Ngoài ra, nếu tất cả người đời trước trực hệ đều từ bỏ quyền thừa kế, thì anh/chị/em của người mất sẽ trở thành người thừa kế. Ngoài ra, vợ/chồng của người mất luôn là người thừa kế.
・Nếu tài sản thừa kế là khoản nợ, thì tất cả những người này phải từ bỏ quyền thừa kế của mình để tránh khoản nợ.

00210

Hỏi 14: Việc từ bỏ thừa kế phải được thực hiện khi nào?

 • Việc từ bỏ quyền thừa kế nên được thực hiện trong vòng ba tháng kể từ thời điểm bạn nhận thức được rằng quyền thừa kế đã bắt đầu trên danh nghĩa của mình. Đây được gọi là “thời hạn ra quyết định”.

(Giải thích)
・“Thời điểm mà bạn nhận thức được rằng quyền thừa kế đã bắt đầu trên danh nghĩa của mình” là khi bạn biết người mất (người qua đời) đã qua đời. Tuy nhiên, trong trường hợp một người trở thành người thừa kế do ai đó có thứ bậc ưu tiên cao hơn từ bỏ quyền của mình (ví dụ, cha mẹ của người mất trở thành người thừa kế do con của người mất từ bỏ quyền thừa kế), đây là thời điểm bạn cũng nhận thức được việc người có thứ bậc ưu tiên cao hơn từ bỏ quyền thừa kế.
・Trong thời hạn ra quyết định, cần nộp văn bản yêu cầu từ bỏ quyền thừa kế lên tòa án gia đình có thẩm quyền xét xử đối với địa chỉ được biết đến sau cùng của người mất. Nếu tòa án gia đình chấp nhận yêu cầu, thì việc từ bỏ quyền thừa kế sẽ được chấp thuận.
・Nếu có nhiều hơn một người thừa kế, thời hạn ra quyết định ba tháng sẽ áp dụng riêng cho từng người thừa kế.
・Bên cạnh bản thân những người thừa kế, thời hạn ra quyết định ba tháng này có thể được gia hạn theo yêu cầu của các bên liên quan (ví dụ, chủ nợ của người thừa kế, người thừa kế theo thứ tự ưu tiên tiếp theo, chủ nợ và người nợ của người mất).
・Ngay cả khi đã qua ba tháng kể từ “thời điểm mà bạn nhận thức được rằng quyền thừa kế đã bắt đầu trên danh nghĩa của mình”, bạn vẫn có thể đưa ra yêu cầu từ bỏ quyền thừa kế trong trường hợp ngoại lệ.
・Trường hợp có tiền lệ được đưa ra từ Tòa Án Tối Cao nói rằng nếu có căn cứ hợp lý để tin rằng hoàn toàn không có quyền thừa kế, bao gồm nợ và các trách nhiệm khác, thời hạn ra quyết định ba tháng sẽ được tính kể từ thời điểm người thừa kế nhận thức được về sự tồn tại của toàn bộ hoặc một phần quyền thừa kế, hoặc từ thời điểm mà bình thường người thừa kế sẽ nhận thức được điều đó.

00212

Hỏi 15: Một người có quốc tịch nước ngoài đã sống ở Nhật Bản được nhiều năm vừa qua đời, để lại tài sản ở Nhật Bản. Tôi phải làm thế nào với quy trình thừa kế?

 • Nếu người mất, ở đây là người có quốc tịch nước ngoài đang sống ở Nhật Bản tại thời điểm qua đời, thì bạn có thể thực hiện thủ tục tại một tòa án của Nhật Bản (tòa án gia đình).
 • Quy tắc chung là quyết định sẽ được dựa trên luật pháp ở quốc gia sở tại của người mất, nhưng có những trường hợp mà quyết định sẽ được dựa trên luật pháp Nhật Bản (Luật Dân sự Nhật Bản).

(Giải thích)
・Có thể phát sinh các vấn đề quyền xét xử quốc tế, cụ thể là tòa án của quốc gia nào có thể tiến hành thủ tục, và về luật điều chỉnh, cụ thể là luật pháp của quốc gia nào sẽ điều chỉnh quyết định.
<<Quyền xét xử quốc tế>>
・Nếu người mất đang sống ở Nhật Bản tại thời điểm qua đời, tòa án của Nhật Bản (tòa án gia đình) sẽ có quyền xét xử đối với việc từ bỏ quyền thừa kế.
・Nếu người mất đang sống ở Nhật Bản tại thời điểm qua đời, hoặc nếu những người thừa kế đã đồng ý phân chia di sản trước một tòa án của Nhật Bản, tòa án của Nhật Bản (tòa án gia đình) sẽ có quyền xét xử đối với việc phân chia di sản.
・Tuy nhiên, trong trường hợp cũng có di sản ở một quốc gia nước ngoài, vấn đề phát sinh là liệu quyền thừa kế dựa trên hòa giải hoặc phán quyết đối với việc phân chia di sản được thực hiện ở Nhật Bản có thể áp dụng ở một quốc gia nước ngoài hay không. Cần phải cân nhắc kỹ xem liệu có thích hợp hay không nếu tiến hành phân chia di sản trước một tòa án của Nhật Bản (tòa án gia đình).
<<Luật điều chỉnh>>
・Theo luật tư pháp quốc tế của Nhật Bản (Đạo luật về Quy tắc Chung trong Áp dụng Luật), quyền thừa kế được điều chỉnh bởi luật pháp ở quốc gia sở tại của người mất, và do đó luật pháp ở quốc gia sở tại của người mất nước ngoài chính là luật điều chỉnh. Ví dụ, nếu người mất nước ngoài có quốc tịch Hàn Quốc, quy tắc chung là luật pháp Hàn Quốc (Luật Dân sự Hàn Quốc) sẽ là luật điều chỉnh.
・Tuy nhiên, trong một số trường hợp, luật tư pháp quốc tế ở quốc gia sở tại của người mất có thể có quy định khác, và luật pháp Nhật Bản (Luật Dân sự Nhật Bản) sẽ là luật điều chỉnh. Ví dụ, theo luật tư pháp quốc tế của Trung Quốc (Đạo luật về Áp dụng Luật trong Quan hệ Dân sự với Người liên hệ Nước ngoài của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa), “luật pháp ở địa điểm nơi có bất động sản sẽ áp dụng cho quyền thừa kế hợp pháp đối với bất động sản”. Do đó, nếu một người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc mất khi chưa lập di chúc, luật pháp Nhật Bản (luật dân sự Nhật Bản) sẽ là luật điều chỉnh liên quan tới vấn đề quyền thừa kế bất động sản nằm ở Nhật Bản.
・Như nêu trên, các vấn đề về quyền thừa kế mang yếu tố quốc tế rất phức tạp, vì thế hãy tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia khác. Có thể cần phải tham khảo ý kiến của luật sư, v.v... ở quốc gia nước ngoài liên quan, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên hỏi ý kiến luật sư, v.v... của bạn xem có cần làm vậy hay không.

03076

Hỏi 16: Tôi là một người có quốc tịch nước ngoài, nhưng vào năm ngoái tôi có kết hôn với người có quốc tịch Nhật Bản và chúng tôi đã sống cùng nhau. Tôi đã quen với cuộc sống ở Nhật Bản và đang có cuộc sống hạnh phúc, nhưng ngày nọ, người hôn phối của tôi đột ngột qua đời. Tư cách cư trú hiện tại của tôi là “Vợ/chồng hoặc con của người có quốc tịch Nhật Bản”. Tôi có thể tiếp tục sống ở Nhật Bản không?

 • Khi một người đang sống với bạn hoặc một người họ hàng qua đời, bạn phải gửi thông báo qua đời cho chính quyền địa phương trong vòng bảy ngày kể từ ngày người đó qua đời.
 • Ngoài ra, nếu vợ/chồng có quốc tịch Nhật Bản của bạn qua đời, bạn không còn là “vợ/chồng, v.v... của người có quốc tịch Nhật Bản” nữa và bạn phải thông báo cho cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực trong vòng 14 ngày.
 • Nếu bạn muốn tiếp tục sống ở Nhật Bản, bạn sẽ cần thay đổi tư cách cư trú của mình thành tư cách mà bạn tin rằng mình đáp ứng yêu cầu trong vòng sáu tháng kể từ ngày vợ/chồng của bạn qua đời.

(Giải thích)
・Nếu vợ/chồng có quốc tịch Nhật Bản của một người có quốc tịch nước ngoài cư trú ở Nhật Bản với tư cách “Vợ/chồng hoặc con của người có quốc tịch Nhật Bản” qua đời, người có quốc tịch nước ngoài phải thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong vòng 14 ngày kể từ ngày vợ/chồng qua đời, hoặc là bằng cách trình diện tại cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực hoặc gửi thông báo qua đường bưu điện tới Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực Tokyo. Nếu không làm vậy, bạn có thể bị mất tư cách cư trú của mình, vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ.
・Nếu bạn muốn tiếp tục ở lại Nhật Bản, bạn phải đăng ký xin thay đổi tư cách cư trú trong vòng sáu tháng.
・Nếu bạn đã đang sống ở Nhật Bản trong một thời gian dài (ví dụ, kết hôn trên ba năm) và có nền tảng đời sống chắc chắn, bạn có thể thay đổi tư cách cư trú của mình thành “Người cư trú dài hạn”, nhưng trong trường hợp này, do bạn đã đang sống ở Nhật Bản dưới ba năm, nên sẽ khó để thay đổi tư cách cư trú của bạn và tiếp tục sống ở Nhật Bản.
・Tuy nhiên, nếu bạn đáp ứng một số yêu cầu, ví dụ như có con với người chồng quá cố của bạn và cần nuôi dưỡng con, bạn sẽ được phép thay đổi tư cách cư trú của mình thành “Người cư trú dài hạn”.
・Nếu có những trường hợp không thể tránh khỏi khác, vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh.

03803

サブナビゲーションここから

Legal Information for Foreign Nationals(外国人のみなさまへ)


以下フッタです
ページの先頭へ